Mapy a kartogramy

 


 • Administrativní mapa správních obvodů v Jihočeském kraji k 1. 1. 2016
 • Kraje a správní obvody obcí s rozšířenou působností v ČR k 1.1.2016
 • Podíl nezaměstnaných osob podle SO ORP v Jihočeském kraji k 31. 12. 2016
 • Uchazeči na 1 volné pracovní místo podle SO ORP v Jihočeském kraji k 31. 12. 2016
 • Průměrná doba evidence nezaměstnaných osob na úřadu práce v Jihočeském kraji k 31.12. 2017
 • Průměrný věk nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji k 31.12. 2017
 • Děti v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Rodáci v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Obyvatelstvo se vzděláním středoškolským s maturitou a vyšším v obcích a SO ORP (SLDB 2011)
 • Nezaměstnaní v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Vyjížďka do zaměstnání podle obcí a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Domácnosti vybavené internetem v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Průměrný počet osob v obydlených bytech v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Neobydlené byty v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Domy postavené po roce 1990 v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)