Kam Češi cestovali v roce 2017 nejčastěji?

 

Čeští občané potvrdili v roce 2017 své obvyklé preference. Přes hranice jich na dovolenou nejvíc vycestovalo do Chorvatska a dovolenou v tuzemsku prožívali nejčastěji ve Středočeském kraji. Jihočeský kraj byl druhým nejčastějším cílovým místem pro delší soukromé cesty, dovolenou v něm trávilo téměř 1,1 mil. občanů celé České republiky.

Tyto informace přineslo Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR), při kterém se pracovníci statistiky dotazují členů náhodně vybraných domácností na jejich soukromé a služební cesty. Šetření zahrnuje cesty mimo obvyklé prostředí (bydliště, internát apod.), přičemž není podstatné, jaký typ ubytování a dopravního prostředku byl zvolen. Publikované údaje rozlišují cesty podle místa na tuzemské a zahraniční. Soukromé cesty se navíc dělí podle délky trvání na delší (se čtyřmi a více noclehy) a kratší (s jedním až třemi noclehy). Výsledky šetření jsou přepočteny na populaci České republiky ve věku 15 a více let.

V roce 2017 podle výsledků VŠCR uskutečnili všichni občané ČR ve věku 15 a více let 13,0 mil. delších a 21,4 mil. kratších soukromých cest. Přepočteme-li tato čísla na počet obyvatel v uvedeném věku, tak každý český občan vyjel v průměru 1,5krát na delší cestu a kromě toho 2,4krát na kratší cestu. Častějším cílem soukromých cest bylo tuzemsko, do zahraničí vedlo 38 % delších cest a pouze 6 % kratších cest.

Ve srovnání s předchozím rokem vyjížděli v roce 2017 čeští občané ve svém volném čase mimo obvyklé prostředí častěji. Počet delších cest se zvýšil o 3 % a přitom se směr zájmu více přiklonil k zahraničním cestám. Počet delších cest do zahraničí vzrostl o 15 %, zatímco počet tuzemských delších cest se meziročně o 3 % snížil. Kratších cest vykonali Češi téměř o 13 % více, zvýšil se jak počet zahraničních cest, tak, a to především, těch tuzemských.

Cílovou destinaci v tuzemsku mělo v roce 2017 téměř 8,1 mil. delších a 20,1 mil. kratších cest.

Hlavním účelem delších tuzemských cest byla rekreace či dovolená (70 %) a návštěva příbuzných či známých (25 %); 5 % bylo specifikováno jako zdravotní pobyt. K ubytování byli nejčastěji využiti příbuzní či známí (33 % cest) a vlastní rekreační zařízení (28 %), nemalý podíl připadl i na hotely a podobná zařízení (20 %). Cesty byly nejčastěji organizovány individuálně, jen ojediněle byly využity služby cestovních kanceláří (2 % z delších tuzemských cest). Většina delších cest (57 %) se uskutečnila ve třetím čtvrtletí.

Kratší tuzemské cesty byly nejčastěji motivovány návštěvou příbuzných či známých (52 %) a rekreací a volným časem (47 %). Z hlediska typu ubytování byl nejčastější nocleh u příbuzných či známých (57 % kratších cest) a ve vlastním rekreačním zařízení (29 %). Rozložení kratších cest do čtvrtletí bylo poměrně rovnoměrné, nejvíc cest připadalo na 2. čtvrtletí (33 %). Hlavním dopravním prostředkem byla při kratších i delších soukromých cestách osobní motorová vozidla včetně motocyklů (86 %).

Graf 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2017

 Graf 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2017

Nejčastěji se cílové destinace tuzemských cest nacházely ve Středočeském a Jihočeském kraji. Podle VŠCR realizovali občané České republiky starší 15 let ve volném čase 1,3 mil. delších cest s cílovým místem ve Středočeském kraji a 1,1 mil. delších cest mířilo na Jihočeský kraj. Kratší cesty, které zahrnují i víkendové pobyty na chatách a chalupách, směřovaly opět zejména do Středočeského (3,2 mil.) a do Jihočeského kraje (2,3 mil.).

Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2017

Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2017

Ve srovnání s rokem 2016 se počet tuzemských delších cest snížil. Pokles byl zaznamenán u cest za účelem rekreace a dovolené ve vlastním rekreačním zařízení se 4–7 noclehy a registrován byl po celý rok s výjimkou 3. čtvrtletí. Naopak počet kratších tuzemských cest se meziročně zvýšil ve všech čtvrtletích roku víc než o 10 %. Zajímavostí u kratších cest bylo oživení zájmu o cesty realizované autobusem a vlakem; jejich počet meziročně vzrostl o víc než 20 % a jejich podíl na celkovém počtu kratších cest se zvýšil na 14 %. Při každé sedmé kratší cestě byl tedy jako hlavní dopravní prostředek použit vlak nebo autobus; při většině cest však byla i nadále využívána především osobní motorová vozidla.

Z hlediska cílové destinace byl registrován pokles počtu delších cest do sedmi krajů a počtu kratších cest do pěti krajů. Jihočeský kraj, byl jedním z krajů, ve kterém v roce 2017 trávilo dovolenou méně českých občanů než v roce 2016. Navzdory tomuto poklesu (o 15 %) si kraj udržel druhé místo v mezikrajském žebříčku podle delších cest. Počet kratších cest s místem pobytu v jižních Čechách vzrostl téměř o 40 % (mezi kraji druhý nejvyšší nárůst) a díky tomu se Jihočeský kraj vyšvihl na druhé místo, když si vyměnil pořadí s Jihomoravským krajem.

Graf 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí

Graf 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí

 Ve statistice zahraničních soukromých cest českých občanů potvrdilo své prvenství v žebříčku delších cest Chorvatsko a v žebříčku kratších cest Slovensko.

Chorvatsko se na vrcholu popularity pro výběr dovolené (se 4 a více noclehy) drží stabilně s výjimkou roku 2015 (tehdy bylo první Slovensko). Na druhém místě se v roce 2017 umístila Itálie před třetím Slovenskem. Tyto tři země jsou nejčastějším cílem dovolených pravidelně od roku 2011. Na čtvrtém a pátém místě se opakovaně umisťuje Rakousko a Řecko. V porovnání s rokem 2016 trávili Češi dovolenou v zahraničí ve větší míře, počet cest se zvýšil o 15 %, největší nárůst zájmu byl zaznamenán o dovolenou v Řecku a Španělsku (o 40 %).

Delší zahraniční cesty byly v roce 2017 podniknuty zejména  za účelem rekreace a dovolené s ubytováním převážně v hotelu (83 %), případně za účelem návštěvy příbuzných či známých, kteří svým hostům poskytli i nocleh (15 %). Hlavním dopravním prostředkem bylo nejčastěji osobní motorové vozidlo (47 %) a letadlo (37 %). Podle způsobu organizace byla víc než polovina delších cest organizována individuálně, z 39 % šlo o zájezd s cestovní kanceláří. Delší cesty měly nejčastěji čtyři až sedm noclehů (60 % z celkového počtu). Průměrná zahraniční delší cesta měla 8,2 přenocování a výdaje na ni činily 13 140 Kč.

Kratší cesty českých občanů do zahraničí vedly v roce 2017 tradičně nejčastěji na Slovensko (téměř každá druhá cesta) a do Rakouska. Převážně byly uskutečněné za účelem rekreace a trávení volného času s ubytováním v hotelech či jiných hromadných ubytovacích zařízeních. Často se také jednalo o návštěvu příbuzných či známých (33 %). Jako základní dopravní prostředek byla při kratších cestách použita osobní motorová vozidla (75 %) a autobusy (17 %). Většina z cest byla organizována individuálně, pouze 13 % využilo zájezd s cestovní kanceláří.

Tab. 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2017

Tab. 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2017

 • Více informací za domácí a výjezdový cestovní ruch najdete v tabulkách 4.1.0 až 4.4.2:
 • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
 • Kam Češi jezdiili v roce 2017 na dovolenou nejčastěji? (aktualita ve formátu PDF)
 • Kontakt:
  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690