Kde Češi trávili dovolenou v roce 2016 nejčastěji?

 

Do čela žebříčku se pro dovolenou v zahraničí vrátilo Chorvatsko, pro dovolenou v tuzemsku byl tradičně nejvíc preferovaný Středočeský kraj. V jižních Čechách strávilo svou dovolenou téměř 1 mil. 300 tis. českých občanů a kraj tak byl druhým nejčastějším cílovým místem pro delší soukromé cesty občanů celé České republiky.

Tyto informace přineslo Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR), při kterém se pracovníci statistiky dotazují členů náhodně vybraných domácností na jejich soukromé a služební cesty. Šetření zahrnuje cesty mimo obvyklé prostředí (bydliště, internát apod.), přičemž není podstatné, kde respondenti nocovali. V publikovaných výsledcích jsou cesty rozlišovány podle místa - na tuzemské a zahraniční, soukromé cesty jsou rozděleny podle délky trvání na delší (se čtyřmi a více noclehy) a kratší (s jedním až třemi noclehy). Výsledky šetření jsou přepočteny na populaci České republiky ve věku 15 a více let.

V roce 2016 podle výsledků VŠCR občané celé ČR ve věku 15 a více let uskutečnili 12,6 mil. delších a téměř 20 mil. kratších soukromých cest. Přepočteme-li tato čísla na počet obyvatel v uvedeném věku, tak každý český občan v průměru vyjel na delší cestu 1,4krát a kromě toho vyrážel minimálně na další dvě kratší cesty. Cílem soukromých cest bývá častěji tuzemsko, do zahraničí vedla v roce 2016 jedna třetina delších cest a pouze 7 % kratších cest.

V tuzemsku se v roce 2016 rezidenti vypravili mimo své obvyklé bydliště na téměř 8,4 mil. delších a 17,7 mil. kratších cest. Z delších cest se většina uskutečnila ve třetím čtvrtletí (v červenci až září - 53 %), za účelem rekreace či dovolené (73 % delších cest) a návštěvy příbuzných či známých (24 %). K ubytování při delších cestách byla využita zejména vlastní rekreační zařízení (32 %), příbuzní či známí (z 29 %), a ve větší míře také hotely a podobná zařízení (19 % cest). Cesty byly nejčastěji organizovány individuálně, jen ojediněle byly využity služby cestovních kanceláří (3 % z delších tuzemských cest).

Rozložení kratších cest je v průběhu roku rovnoměrnější, nejvíc cest připadá na 2. čtvrtletí (32 %). Kratší tuzemské cesty byly nejčastěji motivovány návštěvou příbuzných či známých (z 52 %) a rekreací a volným časem (ze 47 %). Z hlediska typu ubytování byl nejčastější nocleh u příbuzných či známých (55 % kratších cest) a ve vlastním rekreačním zařízení (29 %). Hlavním dopravním prostředkem byla při kratších i delších soukromých cestách osobní motorová vozidla včetně motocyklů (86 %).

Graf 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2016

Graf 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2016

Při delších cestách, kdy šlo zejména o dovolené, mířili občané ČR nejčastěji do Středočeského a Jihočeského kraje. Podle VŠCR občané České republiky starší 15 let uskutečnili ve volném čase 1,7 mil. cest s cílovým místem na území Středočeského kraje a 1,3 mil. cest cílilo na Jihočeský kraj. Kratší cesty, které zahrnují i víkendové pobyty na chatách a chalupách, nejčastěji směřovaly do Středočeského kraje. Jihočeský kraj byl v roce 2016 třetím nejčastějším cílem kratších cest za druhým Jihomoravským krajem.

Ve srovnání s rokem 2015 počet tuzemských soukromých kratších i delších cest vzrostl. Počet delších cest se výrazně zvýšil zejména v první polovině roku (o 37 %). A ačkoli se ve 4. čtvrtletí cestovalo meziročně v menší míře, tak celkový počet delších cest v roce 2016 vzrostl o 18 %. Počet kratších cest se meziročně zvýšil ve všech čtvrtletích, nejvíc ve 4. čtvrtletí. Za celý rok jejich nárůst představoval 9 %. Z hlediska cílové destinace byl registrován pokles počtu delších cest do pěti krajů a počtu kratších cest také do pěti krajů. Do Jihočeského kraje počet delších i kratších cest vzrostl, a to nadprůměrně. Kromě jižních Čech nárůst počtu kratších i delších cest současně zaznamenaly další čtyři kraje - Středočeský, Ústecký, Královéhradecký a Jihomoravský.

Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2016

Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2016

Ve statistice zahraničních soukromých cest českých občanů se v roce 2016 vrátilo do čela žebříčku delších cest Chorvatsko. Slovensko, které bylo v roce 2015 díky enormnímu zájmu českých turistů nejčastěji vybíranou zahraniční destinací i pro delší cesty, zaznamenalo meziroční pokles na dříve obvyklou úroveň. V roce 2016 se umístilo na druhém místě těsně před třetí Itálií. Tyto země - Chorvatsko, Slovensko a Itálie - jsou nejčastějším cílem dovolených pravidelně od roku 2011. Na čtvrtém a pátém místě se opakovaně umisťuje Rakousko a Řecko; Rakousko bývá od roku 2013 čtvrté.

Graf 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí

Graf 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí

Delší zahraniční cesty byly v roce 2016 podniknuty zejména (z 84 %) za účelem rekreace a dovolené s ubytováním převážně v hotelu a ze 14 % za účelem návštěvy příbuzných či známých, kteří svým hostům poskytli i nocleh. Hlavním dopravním prostředkem každé druhé zahraniční delší cesty byla osobní motorová vozidla, při každé třetí cestě letadlo. Podle způsobu organizace byla víc než polovina delších cest organizována individuálně a pro 38 % zahraničních dovolených bylo využito služeb cestovních kanceláří. Delší cesty měly nejčastěji čtyři až sedm noclehů (61 % z celkového počtu).

Kratší cesty českých občanů do zahraničí vedly v roce 2016 tradičně v prvé řadě na Slovensko, dále do Rakouska a Německa. Převážně byly uskutečněné za účelem rekreace a trávení volného času s ubytováním v hotelech či jiných hromadných ubytovacích zařízeních. Často se také jednalo o návštěvu příbuzných či známých (z 31 %), Jako základní dopravní prostředek byla při kratších cestách použita osobní motorová vozidla (ze 78 %) a autobusy (12 %).

Tab. 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2016

Tab. 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2016

 • Více informací za domácí a výjezdový cestovní ruch najdete v časových řadách (tabulky 4.1.0 až 4.4.2)
 • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
 • Kde Češi trávili dovolenou v roce 2016 nejčastěji? - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690