Mapy a kartogramy - obce

 


 • Města a městyse v Jihočeském kraji k 1. 1. 2019
 • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel v obcích Jihočeského kraje v letech 2015–2019
 • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním v obcích Jihočeského kraje v letech 2015–2019
 • Celkový přírůstek(úbytek) počtu obyvatel v obcích Jihočeského kraje vletech 2015–2019
 • Průměrný věk v obcích Jihočeského kraje v roce 2019
 • Průměrný věk podle pohlaví v obcích Jihočeského kraje v roce 2019
 • Index stáří v obcích Jihočeského kraje v roce 2019
 • Index ekonomického zatížení v obcích Jihočeského kraje v roce 2019
 • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2019
 • Děti v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Rodáci v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Obyvatelstvo se vzděláním středoškolským s maturitou a vyšším v obcích a SO ORP (SLDB 2011)
 • Vyjížďka do zaměstnání podle obcí a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Průměrný počet osob v obydlených bytech v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Neobydlené byty v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Domy postavené po roce 1990 v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)