Mapy a kartogramy

 


 • Města a městyse v Jihočeském kraji k 1. 1. 2018
 • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel v obcích Jihočeského kraje v letech 2013–2018
 • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním v obcích Jihočeského kraje v letech 2013–2018
 • Průměrný věk v obcích Jihočeského kraje v roce 2018
 • Index stáří v obcích Jihočeského kraje v roce 2018
 • Index ekonomického zatížení v obcích Jihočeského kraje v roce 2018
 • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2018
 • Podíl nezaměstnaných mužů podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2017
 • Podíl nezaměstnaných žen podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2017
 • Děti v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Rodáci v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Obyvatelstvo se vzděláním středoškolským s maturitou a vyšším v obcích a SO ORP (SLDB 2011)
 • Vyjížďka do zaměstnání podle obcí a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Průměrný počet osob v obydlených bytech v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Neobydlené byty v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)
 • Domy postavené po roce 1990 v obcích a SO ORP kraje (SLDB 2011)