Kam Češi v roce 2019 ve volném čase cestovali?

 

Koncem března ČSÚ zveřejnil informace o tom, kam občané České republiky jezdili ve svém volném čase během roku 2019. Údaje pocházejí z výsledků Výběrového šetření cestovního ruchu.

Oproti roku 2018 cestovali čeští občané ve svém volném čase poněkud více. Vzrostl počet delších cest na úkor kratších a z hlediska směřování cest přibylo těch po Čechách a poněkud méně jsme vyjížděli do zahraničí. Prvenství v cestách do zahraničí si i přes pokles zájmu udrželo v delších cestách Chorvatsko, v kratších cestách Slovensko. Nejčastějším cílem tuzemských cest byl Středočeský kraj, který zaznamenal jejich významný početní nárůst. Jihočeský kraj na rozdíl od Středočeského přilákal během roku 2019 poněkud méně občanů než v předchozím roce a byl druhým nejčastějším cílem soukromých cest.

Tyto a mnohé další informace vznikly vyhodnocením Výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR), při kterém jsou členové náhodně vybraných domácností dotazováni na jejich soukromé a služební cesty. Šetření zahrnuje cesty mimo obvyklé prostředí (bydliště, internát apod.), přičemž není důležité, jaký typ ubytování a dopravního prostředku byl využit. Zveřejněné údaje rozdělují cesty podle místa na tuzemské a zahraniční, soukromé cesty se dále rozlišují podle délky trvání na delší (se čtyřmi a více noclehy) a kratší (s jedním až třemi noclehy). Výsledky šetření jsou přepočteny na populaci České republiky ve věku 15 a více let.

Ve svém volném čase uskutečnili občané ČR ve věku 15 a více let podle výsledků VŠCR v roce 2019 celkem 13,5 mil. delších a 20,0 mil. kratších soukromých cest. Porovnáme-li tato čísla s počtem obyvatel ve stejném věku, tak průměrný český občan se vydal 1,5krát na delší cestu a 2,2krát na kratší cestu. Častějším cílem soukromých cest bylo tuzemsko, za hranice republiky směřovalo zhruba 38 % delších cest a 8 % kratších cest.

Oproti roku 2018 se počet volnočasových cest českých občanů zvýšil o 0,9 %. Vzrostl počet tuzemských cest (+1,4 %), zatímco zájem o zahraniční cesty meziročně polevil (-1,0 %), i tak byl druhý nejvyšší od roku 2011.

V roce 2019 mělo cílovou destinaci v tuzemsku 8,4 mil. delších a 18,3 mil. kratších cest.

Nejčastěji tuzemské cesty občanů celé České republiky starších 15 let mířily do míst ve Středočeském kraji (18 % všech cest). Středočeský kraj se dlouhodobě umísťuje v čele žebříčku jak podle počtu kratších cest, zahrnující i víkendové pobyty na chatách a chalupách, tak podle počtu delších cest. Výjimkou byl pouze rok 2018, kdy ho o první místo v delších cestách připravil s těsným náskokem Jihočeský kraj. Zásluhou prudkého nárůstu počtu delších cest (téměř o 30 %) však střední Čechy v roce 2019 první místo znovu vydobyly. Na druhém místě se v počtu delších i kratších cest umístil Jihočeský kraj. Oproti roku 2018 si jižní Čechy v žebříčku delších cest pohoršily a v žebříčku těch kratších si o jedno místo polepšily.

Graf 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2019
Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Graf 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2019

Meziročně počet tuzemských delších cest za celou ČR vzrostl o 7,4 %. Polovina krajů zaznamenala meziroční nárůst (relativně nejvíc Kraj Vysočina) a druhá polovina meziroční pokles počtu delších cest (relativně nejvíc hlavní město Praha). Počet tuzemských kratších cest za celou republiku poklesl o 1,1 %. Úbytek počtu kratších cest ve srovnání s předchozím rokem zaznamenalo 9 krajů, relativně nejhlubší byl propad v Karlovarském kraji. Více kratších cest než v předchozím roce směřovalo do pěti krajů, nejvíc vzrostl zájem o Plzeňský kraj.

Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2019
Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2019

Jako v předchozích letech byly i v roce 2019 podniknuty delší tuzemské cesty především za účelem rekreace či dovolené (72 %) a návštěvy příbuzných či známých (23 %); zdravotní pobyt byl důvodem 4 % cest. Pro ubytování byla nejčastěji využita vlastní rekreační zařízení (32 %) a příbuzní či známí (30 % cest), na hotely a podobná zařízení připadala méně než pětina cest (17 %). Naprostá většina cest byla organizována individuálně, služby cestovních kanceláří byly využity pouze sporadicky (2 %). Hlavním dopravním prostředkem byla osobní motorová vozidla včetně motocyklů (85 %), autobus, stejně jako vlak, byl důležitý pro 7 % cest. Z hlediska časového se polovina delších cest uskutečnila v červenci až září (3. čtvrtletí); většina delších cest (75 %) trvala 4–7 dní, podíl cest delších než 2 týdny představoval 8 %.

Obvyklou pohnutkou kratších tuzemských cest byla rekreace, dovolená a volný čas (50 %) nebo návštěva příbuzných či známých (47 %). Z hlediska typu ubytování byl nejčastější nocleh u příbuzných či známých (53 % kratších cest) a ve vlastním rekreačním zařízení (29 %). K dopravě byla jako hlavní prostředek použita osobní motorová vozidla včetně motocyklů (87 %), v menší míře vlak (8 %) a autobus (5 %). Rozložení kratších cest do čtvrtletí bylo poměrně rovnoměrné, nejvíc jich připadalo na 2. a 3. čtvrtletí (po 28 %).

Graf 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí
Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Graf 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí

Na cesty mimo republiku se čeští občané ve srovnání s rokem 2018 vydávali méně často. Sice se zvýšil zájem o delší zahraniční cesty (+1,3 %), to ale nestačilo vyrovnat pokles počtu kratších cest (-7,4 %). Zajímavostí je, že většina našimi občany nejvyhledávanějších zemí ztratila oproti roku 2018 na popularitě. I přesto uhájilo ve statistice zahraničních soukromých cest své prvenství v žebříčku delších cest Chorvatsko a v žebříčku kratších cest Slovensko.

Chorvatsko bylo pro výběr dovolené (se 4 a více noclehy) dlouhodobě, s výjimkou roku 2015, volbou číslo jedna. A přestože jeho popularita již dva roky po sobě klesala, trávilo tam v roce 2019 dovolenou 740 tis. českých občanů ve věku 15 a více let. To znamená, že každý sedmý Čech, který vyrazil do zahraničí na víc než 5 dní, zamířil do Chorvatska. Mírný pokles zájmu zaznamenalo i druhé Slovensko, kam se vydalo na delší cestu necelých 700 tis. našich občanů. Třetí nejoblíbenější destinací byla Itálie (605 tis. osob), která se těšila zhruba stejné oblibě jako v předchozím roce. Tyto tři země se udržují na medailových pozicích pravidelně od roku 2011. Na čtvrté místo se díky znovuobnovené popularitě vrátilo po roce Rakousko, těsně za ním bylo na pátém místě Řecko. Z dalších zemí se v roce 2019 těšilo zvýšenému zájmu Turecko (324 tis. osob), poněkud méně delších cest než v předchozím roce směřovalo do Egypta (234 tis.) a Španělska (184 tis.).

Delší zahraniční cesty byly v roce 2019 podniknuty zejména za účelem rekreace a dovolené (86 %) s ubytováním převážně v hotelu, případně za účelem návštěvy příbuzných či známých (12 %), kteří hostům poskytli i nocleh. Hlavním dopravním prostředkem bylo nejčastěji osobní motorové vozidlo (44 %) nebo letadlo (40 %). Podle způsobu organizace bylo 51 % delších cest organizováno individuálně, ze 42 % šlo o zájezd s cestovní kanceláří. Průměrná zahraniční delší cesta uskutečněná v roce 2019 měla 7,9 přenocovánívýdaje na ni činily 13 795 Kč.

Kratší cesty českých občanů do zahraničí mířily ve volném čase jako obvykle nejčastěji na Slovensko (660 tis.) a do Rakouska (283 tis.), jejich počet se však oproti roku 2018 významně snížil. Je třeba zmínit, že počet kratších cest do Rakouska klesl patrně i vlivem prodloužení některých z nich, čímž došlo k jejich započítání mezi delší cesty.

Kratší zahraniční cesty byly převážně uskutečněné za účelem rekreace a trávení volného času (70 %) a obvykle s ubytováním v hotelech a podobných zařízeních. Často se také jednalo o návštěvu příbuzných či známých (24 %) s ubytováním tamtéž. K dopravě byla použita hlavně osobní motorová vozidla (65 %) a většina z cest byla organizována individuálně (83 %). Průměrná zahraniční kratší cesta měla 2,3 přenocovánívýdaje na ni činily 4 853 Kč.

Tab. 2. Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2019
Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Tab. 2. Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2019

 • Kam Češi v roce 2019 ve volném čase cestovali? (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2019
 • Tab. 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2019
 • Další informace:
 • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  tabulky 4.1.0 až 4.4.2
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  Tel.: 386 718 690