Jihočeští zemědělci odhadují nižší úrodu než loni

 

Podle prvních odhadů výnosů a sklizně k 10. červnu očekávají jihočeští zemědělci, že letošní produkce základních obilovin bude v porovnání s loňskou sklizní o 8 % nižší především vlivem menšího hektarového výnosu. Naopak odhadovaná sklizeň řepky by mohla být oproti roku 2017 díky lepšímu výnosu o téměř 5 % vyšší. Ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem je červnový odhad výnosů a sklizně základních obilovin i řepky v Jihočeském kraji horší. Odhad se týkal i sklizně raného ovoce. Zásluhou vyšších výnosů je odhadována podstatně větší sklizeň jahod, třešní, višní a rybízu než v minulém roce, horší bude pouze úroda angreštu. Všechny uvedené odhadované meziroční změny v Jihočeském kraji odpovídají celorepublikovým změnám.

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010–2017 a odhad sklizně

k 10. 6. 2018 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010–2017 a odhad sklizně  k 10. 6. 2018 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé, která se letos v Jihočeském kraji pěstuje na větší ploše, se odhaduje o 5 % nižší než loni a to vinou horšího výnosu. Pšenice jarní je spolu s ovsem jedinou základní obilovinou, u které se podle červnového odhadu očekává meziročně vyšší výnos. Vzhledem k tomu, že její plochy byly ve srovnání s minulým rokem téměř o 40 % menší, se však předpokládá sklizeň o třetinu nižší. U pšenice celkem se ve srovnání s loňským rokem očekává při téměř shodné osevní ploše výnos a sklizeň o 6 % nižší; menší jsou i ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem.

Tab. Odhady sklizně zemědělských podniků Jihočeského kraje k 10. 6. 2018

Tab. Odhady sklizně zemědělských podniků Jihočeského kraje k 10. 6. 2018

ječmene ozimého se i přes rozšíření  ploch předpokládá ve srovnání s předchozím rokem o 13 % horší sklizeň vinou horšího výnosu. Obdobně – o 13 % menší úroda, se očekává i u ječmene jarního. U něj je pokles způsoben jak horším výnosem, tak úbytkem ploch. Celkově oseli jihočeští zemědělci ječmenem menší plochy než loni, a to spolu s propadem odhadovaného výnosu o 10 % znamená pokles sklizně o 13 % a nejmenší sklizeň ječmene v historii kraje.

Produkce žita, které je pěstováno na větší ploše, než v předchozím roce, by kvůli horšímu výnosu měla být o 4 % nižší. Hektarový výnos i sklizeň se jeví jako horší i ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem.

Úroda ovsa je vinou úbytku osevních ploch odhadována o desetinu menší než v minulém roce. Odhadovaný hektarový výnos je přitom v porovnání s předchozím rokem vyšší a převyšuje i desetiletý průměr. Sklizeň ovsa je ale ve srovnání s desetiletým průměrem nižší.

Tritikale je jedinou základní obilovinou, u které jihočeští zemědělci odhadují meziročně vyšší sklizeň. Navzdory horšímu hektarovému výnosu by růst sklizně měl být zajištěn rozšířením osevních ploch. Ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem je předpokládaná sklizeň nižší, hektarový výnos je však vyšší než desetiletý průměr.  

Řepku, která je v kraji druhou nejrozšířenější plodinou po pšenici, pěstují Jihočeši v tomto roce na 18 % osevních ploch. Její úroda se na rozdíl od obilovin očekává meziročně vyšší téměř o 5 %. K nárůstu sklizně napomohlo jednak rozšíření osevních ploch a jednak zejména vyšší výnos. Na pětiletý a desetiletý průměr ale odhadovaná sklizeň ani výnos nedosáhly.

Z odhadovaných druhů raného ovoce se s výjimkou angreštu očekává významně lepší sklizeň než v předchozím roce, díky podstatně lepší výnosnosti jednotlivých druhů. Jihočeští zemědělci předpokládají, že sklidí 181 tun jahod (o 46 % více než v roce 2017), 164 tun třešní (o 71 % více než loni), 614 tun višní (o 27 % více), 148 tun rybízu (o 61 % více) a 1 tunu angreštu (pouze polovina loňské sklizně).