Jihočeské úřady práce evidovaly v prosinci nárůst počtu uchazečů o zaměstnání

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. prosinci 2020 meziměsíční nárůst počtu uchazečů (+13,2 %), zvýšil se také počet volných pracovních míst (+1,8 %). V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce prosince na úřadech práce evidováno celkem 14 096 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,2 % a v rámci mezikrajského srovnání byl třetí nejnižší.

K 31. 12. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 14 096 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 13 017 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 33,8 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres České Budějovice (+59,9 %). Vyšší meziroční nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje. Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl ve všech okresech kraje i v porovnání s minulým měsícem.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2020

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2020

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 92,3 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v prosinci 2020 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 2 800 osob a 1 154  uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 818 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 35,6 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 38,9 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 8 350 Kč.

Obecně lze říci, že s příchodem zimních měsíců, kdy končí sezónní práce, dochází k vyrovnání poměru nezaměstnaných žen a mužů. V Jihočeském kraji na konci roku 2020 mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 50,2 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Písek (53,6 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,2 % a lidé se zdravotním postižením 14,8 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) byl v Jihočeském kraji na hodnotě 3,2 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,9 % - meziměsíční nárůst o 0,3 procentního bodu), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (5,6 %). V Jihočeském kraji došlo k nárůstu o 0,4 procentního bodu a v rámci mezikrajského srovnání kraj klesl z druhé na třetí nejnižší pozici.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 31. prosinci 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 614 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 4,0 %. Při porovnání měsíčních hodnot došlo ke zvýšení o 1,8 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. prosinci 2020 v Jihočeském kraji 0,8 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (31. 12. 2019 – 0,5 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v prosinci 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,4), nejméně jich bylo v Praze (0,4).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 12. 2020

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 12. 2020

 

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci prosince 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (2 055 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,6 %. Nejméně osob, kteří hledaly zaměstnání, bylo ve věkové skupině do 19 let (584 osob). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 42,2 let (k 31. 12. 2019 byl průměrný věk nezaměstnaných vyšší – 42,8 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem. Tyto osoby se na celkovém počtu podílely 41,2 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (7,1 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Více než 62,6 % nezaměstnaných bylo k 31. prosinci 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů ve všech kategoriích s výjimkou kategorie do 3 měsíců. Tato kategorie zaznamenala oproti minulému roku pokles o 2,7 %.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti