Intenzita dopravy v Jihočeském kraji za pět let vzrostla

 

Za posledních pět let došlo podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR v Jihočeském kraji ke zvýšení celkové intenzity dopravy (+10,2 %). Na jihočeských silnicích a dálnicích přibylo o 7,8 % těžkých motorových vozidel a osobní a dodávková vozidla zaznamenala nárůst o 10,6 %. Nejvíce však přibylo řidičů jednostopých vozidel (+14,4 %).

V roce 2020 mělo proběhnout historicky páté celostátní sčítání dopravy, ale z důvodu pandemie Covid-19 bylo přesunuto na měsíce duben až červen roku 2021. Proces dopravního sčítání slouží ke zjišťování intenzity dopravy na dálniční a silniční síti České republiky a výsledky slouží k rozvoji sítě silnic, pro plánování nových či zkapacitnění stávajících komunikací, plánování údržby apod. Dopravní sčítání probíhá pomocí mobilní aplikace a opakuje se v pravidelných 5letých cyklech.

Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR byla nejzatíženějším úsekem v Jihočeském kraji ulice Na Dlouhé louce v Českých Budějovicích, na které během 24 hodin projelo v obou směrech daného sčítacího úseku téměř 38 tisíc motorových vozidel. Mezi další zatížená místa v kraji patřila českobudějovická ulice Strakonická s 35 784 vozidly za den. Na pomyslné třetí příčce se umístil úsek ulice Nádražní (začátek sčítacího úseku křížení ulic Pražská – Strakonická; konec úseku křížení ulic Nádražní a Generála Píky). I zde bylo naměřeno více než 30 tisíc motorových vozidel denně.

Tab. 1 Zatížení vybraných komunikací na území města České Budějovice

Tab. 1 Zatížení vybraných komunikací na území města České Budějovice

Z podrobnějšího pohledu vyplývá, že na nejvytíženějším úseku v kraji projelo během 24 hodinového sčítání 88 % osobních a dodávkových vozidel, 11 % tvořila těžká motorová vozidla a zbylé necelé 1 % představovala jednostopá motorová vozidla. Obdobné rozložení bylo možné sledovat i v ulicích Strakonická a Nádražní.

V porovnání s rokem 2016 zaznamenal vyšší nárůst v dopravě úsek ulice Nádražní o více než čtvrtinu motorových vozidel, naopak počet motorových vozidel se Na Dlouhé louce snížil téměř o 2,8 tisíc během 24 hodinového měření. Provoz v ulici Strakonická zůstal stejný.

Výrazný pokles intenzity dopravy zaznamenala obec Borek (−59,5 %), který byl zapříčiněn zprovozněním úseku dálnice D3. Odklonění dopravy z Borku směrem na dálnici mělo za následek zesílení dopravy v ulici Nádražní, což z něj učinilo třetí nejvytíženější úsek v kraji.

Tab. 2 Zatížení vybraných komunikací na území Jihočeského kraje

Tab. 2 Zatížení vybraných komunikací na území Jihočeského kraje

Výrazné ulehčení v dopravě přinesl obchvat kolem obce Němčice na Prachaticku. Během sčítání dopravy v roce 2016 projelo obcí během 24 hodin téměř 5,2 tisíc aut. Vybudovaný obchvat zrychlil a ulehčil provoz z krajského města směrem na Prachatice a dál na Šumavu. Při posledním měření se ukázalo, že celkový počet vozidel za den v obou směrech daného sčítacího úseku byl více než 6,5 tisíc. Mezi další frekventované úseky v Jihočeském kraji patřila např. silnice I. třídy v části obce Kaplice - nádraží u železniční stanice s téměř 11 tisíci auty denně. Stejný počet řidičů projel za den v průběhu dopravního sčítání kolem obce Protivín. Nejvíce využívaným místem na jihočeských dálnicích se stal úsek dálnice D3 mezi částmi obce Tábor (Čekanice a Měšice), kde projelo necelých 22 tisíc aut.

 • Intenzita dopravy v Jihočeském kraji za pět let vzrostla - komentář v pdf
 • Zatížení vybraných komunikací na území města České Budějovice
 • Zatížení vybraných komunikací na území Jihočeského kraje
 • Intenzita dopravy na dálnicích a silnicích I. třídy v ČR v roce 2020
 •  

  Další informace:

 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693, 797 874 035