Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihočeském kraji od roku 2004

 

po rozkliknutí sloupce "Zahraniční hosté" se zobrazí graf podle jednotlivých zemí

Na základě výsledků projektu MMR "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" došlo k revizi dat o kapacitách a návštěvnosti za roky 2012 a 2013. Z tohoto důvodu nejsou údaje před rokem 2012 srovnatelné.

FusionCharts XT se zobrazi zde!