Evropský region Dunaj -Vltava

 

Hospodářský, sociální a společenský rozvoj v Bavorsku, Čechách a v Rakousku není již 15 let definován hraničními liniemi. Během této doby se příhraniční regiony navzájem přiblížily a pracují na společných projektech.

 

Evropský region Dunaj -Vltava byl založen dne 30. 6. 2012 v Linci zástupci sedmi partnerských regionů.

 

Partnery se staly země Horní Rakousko, dolnorakouské části Mostviertel a Waldviertel, české kraje Jihočeský, Plzeňský a Kraj Vysočina, Horní Falcko a Dolní Bavorsko s Altöttingem.

Pro dosažení společných cílů a vytýčeného rozvoje Evropského regionu Dunaj - Vltava se partnerské regiony věnují celkem osmi oblastem (inovace a výzkum, vysoké školy, spolupráce firem, trh práce, turistika, obnovitelné zdroje energií, doprava a kulturní sblížení). V každé z nich jsou zapojeny dva regiony (jeden z nich jako vedoucí partner), které jsou odpovědné za organizační podporu dané oblasti, a které budou v těchto oblastech navrhovat a vytvářet různé aktivity a projekty.
Zdroj: Evropský region Dunaj -Vltava