Důchody a příjemci důchodů v Jihočeském kraji v roce 2020

 

V Jihočeském kraji pobíralo v prosinci 2020 některý z důchodů více než 180 tisíc osob, z toho 150 tisíc osob pobíralo starobní důchod ať už samostatně, nebo v kombinaci s pozůstalostním důchodem. Průměrný starobní důchod sólo v kraji činil 14 393 Kč, přičemž muži pobírali v průměru o 2 409 Kč více než ženy.

V Jihočeském kraji v prosinci 2020 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů celkem 180 149 osob, mezi nimiž převažovaly ženy (58,4 %). Počet důchodců v kraji meziročně mírně klesl, zejména kvůli úbytku na straně žen (-599). Byl tak přerušen dlouhodobý trend nárůstu počtu důchodců, což může být úzce spjato se současnou pandemickou situací a zvýšeným počtem zemřelých osob ve vyšších věkových kategoriích.

Za posledních deset let se počet příjemců důchodů v kraji zvýšil o 2,2 %, nejvyšší nárůst byl zaznamenán u příjemců invalidních důchodů pro invaliditu 2. stupně (+16,7 %), naopak největší pokles byl uveden u příjemkyň vdovských důchodů sólo (-38,9 %).

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle druhu v kraji (v prosinci)

V porovnání s rokem 2011 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o necelých 5 tisíc (+7,0 %), naopak počet žen se snížil o 1 043 (-1,0 %).

Průměrný důchod celkem v Jihočeském kraji v roce 2020 činil 13 842 Kč a byl nižší o 101 Kč než průměrný celkový důchod v ČR. V mezikrajském srovnání byl šestý nejvyšší. Od roku 2011 vzrostl průměrný celkový důchod v kraji o 36,1 %, meziroční nárůst činil 7,3 %.

Většina z příjemců důchodů (83,6 %) pobírala starobní důchod, ať už sólo nebo v souběhu s vdovským případně vdoveckým důchodem. Téměř ve všech kategoriích převažovaly ženy, výjimku tvořily pouze důchody pro invaliditu 3. stupně, kdy mírně převažovali muži. Výrazná převaha žen byla zjištěna u pozůstalostních důchodů vyplácených samostatně, kdy na 1 vdovce připadaly více než 3 vdovy.

Graf 1 Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v kraji v prosinci 2020
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení
Graf 1 Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v kraji v prosinci 2020

Starobní důchod plný sólo (tj. bez souběhu s pozůstalostním důchodem) dosáhl v prosinci 2020 v  kraji 14 393 Kč, což bylo o 109 Kč méně než republikový průměr. Kraj v rámci Česka obsadil pátou nejvyšší příčku. Na čele pomyslného žebříčku se umístila Praha, kde byl v roce 2020 vyplácen průměrný starobní důchod sólo o 1 046 Kč vyšší než na jihu Čech.

Jihočeské ženy se starobním důchodem bez souběhu pobíraly průměrně o 1 172 Kč méně, než činil průměrný důchod v kraji. Naopak důchodcům mužům bylo v průměru vypláceno o 1 237 Kč více než krajský průměr. Rozdíl mezi průměrným starobním důchodem sólo u mužů a žen tedy činil 2 409 Kč. Za posledních deset let vzrostly starobní důchody sólo u obou pohlaví o více než třetinu, přičemž nárůst u žen byl nepatrně vyšší (+38,0 %).

Zatímco počet jihočeských důchodců-mužů, kteří pobírali starobní důchod bez souběhu, se mezi roky 2011 a 2020 zvyšoval rychleji (+15,3 %), počet důchodkyň stoupl pouze o 4,6 %. Díky tomu se rozdíl mezi počtem důchodců a důchodkyň výrazně snížil. V roce 2011 počet žen pobírajících starobní důchod sólo převyšoval počet mužů o necelých 8 tisíc, v roce 2020 to bylo již jen o 3 tisíce.

Graf 2 Příjemci a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v kraji (v prosinci)
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

Graf 2 Příjemci a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v kraji (v prosinci)

Nejvíce příjemců všech důchodů žilo na Českobudějovicku, nejméně jich bylo zaznamenáno na Prachaticku. Podíl příjemců všech starobních důchodů bez souběhu činil v kraji 63,0 %, přičemž nejvyšší byl na Písecku (64,7 %) a nejnižší na Prachaticku (58,6 %).

Tab. 2 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle okresů v prosinci 2020
Tab. 2 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle okresů v prosinci 2020

 

V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu.
V prosinci 2020 pobíralo v Jihočeském kraji předčasný starobní důchod (ať už samostatně nebo v souběhu s pozůstalostním důchodem) 29,6 % starobních důchodců. Proti roku 2011 vzrostl počet osob, které do důchodu odešly předčasně, o více než 41 %.

Trend u obou pohlaví v kraji je dlouhodobě vzestupný. V posledních deseti letech byl vyšší nárůst předčasných důchodců zaznamenán u mužů, když jejich počet stoupl o 45 %. Počet žen, byl oproti roku 2011 vyšší o necelých 40 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl v roce 2020 činil 27,9 %, zatímco podíl mužů dosáhl 32,1%.

Tab. 3 Příjemci předčasných starobních důchodů v kraji podle pohlaví (v prosinci)
Tab. 3 Příjemci předčasných starobních důchodů v kraji podle pohlaví (v prosinci)

Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod byl v prosinci 2020 evidován v okrese Jindřichův Hradec, kde možnosti dřívějšího odchodu do důchodu využilo 36,4 % starobních důchodců. Nejméně této možnosti využívali důchodci na Prachaticku, kde dříve odcházelo do penze pouze 21,8 % starobních důchodců.

Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách zveřejňuje také počty důchodců ve věku 100 a více let. V prosinci 2020 jich bylo v Česku evidováno celkem 676, mezi nimiž výrazně převažovaly ženy (85,1 %), nejstarší příjemce důchodu žil v Praze.
V Jihočeském kraji koncem roku 2020 pobíralo některý z důchodů 47 osob starších 100 let.

Graf 3 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů v prosinci 2020
Graf 3 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů v prosinci 2020

 • Důchody a příjemci důchodů v Jihočeském kraji v roce 2020 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v kraji (stav v prosinci)
 • Tab. 2 Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů v okresech Jihočeského kraje v prosinci 2020
 • Tab. 3 Příjemci předčasných starobních důchodů v kraji podle pohlaví
 • Další informace:
 • Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle krajů v prosinci 2020
 • Tabulky ve Veřejné databázi Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450, 737 280 421