Dopravní nehody v Jihočeském kraji v roce 2019

 

V roce 2019 došlo na jihočeských silnicích k 4 495 dopravním nehodám. Usmrceno při nich bylo 58 osob, těžce zraněných bylo 239 a lehce zraněných 1 931. Věcná škoda přesáhla 329 milionů korun.

V roce 2019 došlo na jihočeských silnicích celkem k 4 495 dopravním nehodám, což představuje 4,2 % z celkového republikového počtu dopravních nehod v ČR. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o čtvrté nejnižší pořadí v počtu dopravních nehod. Dopravní nehodovost se v kraji od roku 2010 neustále zvyšuje, proti roku 2018 došlo k nárůstu o 3,1 %.

Tab. 1 Dopravní nehody s následky v krajích ČR v roce 2019

Nejvyšší nehodovost byla zaznamenána v hlavním městě Praze (19,9 % z celkového počtu), vysoká nehodovost byla zjištěna i ve Středočeském kraji (14,9 %). Naopak nejméně nehod bylo na silnicích Karlovarského kraje (2,4 % z celkového počtu). V porovnání s minulým rokem zaznamenal nejvyšší nárůst počtu dopravních nehod Plzeňský kraj (celkem o 11,4 %), naopak pouze v Karlovarském kraji a hlavním městě Praze byla nehodovost nižší než v roce 2018, ostatní kraje zaznamenaly meziroční zvýšení nehodovosti.

Graf 1 Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných v Jihočeském kraji k 31. 12.

Pramen: Policejní prezidium ČR

Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích bylo v roce 2019 usmrceno 58 osob, což je o jednu osobu méně než v minulém roce, klesl také počet těžce zraněných (o 17 osob). Ubylo také lehce zraněných (o 36 osob). Nejvíce osob zemřelo v porovnání s ostatními kraji ČR na silnicích ve Středočeském kraji (88 osob) a nejméně v Libereckém kraji (12 osob).

Věcná škoda vzniklá při dopravních nehodách v Jihočeském kraji činila v roce 2019 více než 329 mil. Kč. Meziročně se její hodnota snížila o 8,6 %. Na jednu dopravní nehodu připadla v průměru škoda ve výši 73 211 Kč.

Graf 2 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách v Jihočeském kraji k 31. 12.

Pramen: Policejní prezídium ČR

Nejvíce dopravních nehod bylo zapříčiněno nesprávným způsobem jízdy. V Jihočeském kraji tvořily 61,5 % z celkového počtu. Mezi další hlavní příčiny vzniku dopravních nehod patřila nepřiměřená rychlost (20,7 %) a nedání přednosti v jízdě (11,5 %).

Nejčastějšími viníky, kteří v roce 2019 na území kraje způsobili dopravní nehodu, byli řidiči motorového vozidla (90 % z celkového počtu dopravních nehod). Naopak nejméně nehod bylo způsobeno závadou na komunikacích nebo jiným účastníkem silničního provozu. Na jihočeských silnicích se stalo 64 dopravních nehod, které zavinila lesní zvěř, popřípadě domácí zvíře.

Počet dopravních nehod, které zavinili řidiči pod vlivem alkoholu, v kraji meziročně sloupl (celkem 386 nehod; nárůst o 16, 6 %), celkový počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, drog nebo v kombinaci byl ještě vyšší (celkem 401 nehod).

Podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a drog na celkovém počtu nehod, který byl jednotlivých v krajích ČR zaznamenán, byl v roce 2019 v Jihočeském kraji v mezikrajském srovnání nejvyšší (8,9 %). Naopak nejnižší podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a drog byl zjištěn v hlavním městě Praze (1,9 %).

Tab. 2 Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění v krajích ČR v roce 2019

 • Další informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice naleznete na policejním prezídiu ČR:
 • Dopravní nehody v Jihočeském kraji v roce 2019 - komentář v pdf
 • Dopravní nehody s následky v krajích ČR v roce 2019
 • Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění v krajích ČR v roce 2019
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440, 605 589 695