Dokončené byty v obcích Jihočeského kraje v roce 2016

 

V roce 2016 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 1 244 bytů, což vyplývá z informací ČSÚ získaných z výkazů „Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu“. Nejvíce bytů se dokončilo ve městě České Budějovice, nejintenzivněji se stavělo v obci Nasavrky na Táborsku.

V Českých Budějovicích bylo v roce 2016 dokončeno více než 17 % všech bytů v Jihočeském kraji. Na druhém místě se umístila obec Srubec v těsném sousedství krajského města a dále zde figurovala okresní města (Strakonice, Jindřichův Hradec, Tábor a Český Krumlov). Ve 23 obcích bylo dokončeno 10 a více bytů. Alespoň jeden byt byl dokončen v 282 obcích kraje, což představuje 45 % jihočeských obcí. Naopak žádný dokončený byt nebyl kolaudován v 342 obcích. Z tohoto počtu připadá na obce do 200 obyvatel 55 %, další třetina na obce od 200 do 500 obyvatel. Mezi obce bez dokončených bytů se řadily také sedmitisícová Soběslav, téměř čtyřtisícové Větřní či České Velenice s necelými 3,5 tisíci obyvateli.

Tab. 1 Obce s největším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v roce 2016

Tab. 1 Obce s největším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v roce 2016

Podle intenzity bytové výstavby (dokončené byty v přepočtu na tisíc obyvatel) byly v popředí obce v těsném sousedství okresních měst (Nasavrky, Adamov, Habří) a obce v rekreačních oblastech (Kvilda a Jickovice). V Jihočeském kraji jako celku dosáhla intenzita bytové výstavby hodnoty 1,95 bytu na tisíc obyvatel.

Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v roce 2016

Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v roce 2016

V jihočeském kraji bylo v roce 2016 dokončeno celkem 910 bytů v rodinných domech. Nejvíce jich bylo postaveno v obci Srubec, následovala okresní města a další obce v blízkosti Českých Budějovic. Celkem se dokončil minimálně jeden byt v rodinném domě v 265 obcích. Naopak byty v bytových domech byly dokončeny pouze v 7 obcích. Nejvíce (téměř 70 %) jich připadalo na krajské město, následovala okresní města (kromě Prachatic a Tábora) a také obce Zdíkov na Vimpersku a Kamenný Újezd na Českobudějovicku.

Dokončené byty a intenzita bytové výstavby v letech 2011 až 2016

Za posledních 6 let (od roku 2011) se v kraji dokončilo 9,1 tisíc bytů. Za sledované období se zkolaudovalo více než 50 bytů ve 31 městech či obcích Jihočeského kraje. Největší bytová výstavba byla v pěti jihočeských městech – České Budějovice, Strakonice, Třeboň, Jindřichův Hradec a Tábor. V těchto městech se nacházelo téměř 29 % všech bytů dokončených v Jihočeském kraji (což přibližně odpovídá i jejich podílu na celkovém počtu obyvatel kraje, který činil 28,5 %). Následně se střídaly obce v okolí Českých Budějovic s dalšími jihočeskými městy. Z celkem 624 obcí kraje nebyl dokončen žádný byt ve 102 z nich. Jednalo se především o obce do 200 obyvatel, výjimku představovaly pouze tři obce nad 500 obyvatel – Temelín (okres České Budějovice), Osek (okres Strakonice) a Písečná (okres Jindřichův Hradec).

V celém Jihočeském kraji se v uplynulých šesti letech dokončovalo v průměru ročně 2,38 bytů na tisíc obyvatel. Největší intenzita bytové výstavby byla v obcích v rekreačních oblastech Šumavy – Kvilda a Borová Lada. Následovaly obce v bezprostřední blízkosti Českých Budějovic a Jindřichova Hradce a také obec Nasavrky u Tábora. Relativně vysokou intenzitu bytové výstavby (více než 9 dokončených bytů na tisíc obyvatel) a s ní spojený absolutní nárůst počtu obyvatel (o více než 100 obyvatel) mezi lety 2011 až 2016 zaznamenaly obce v sousedství Českých Budějovic – Adamov, Roudné, Včelná, Srubec, Litvínovice, Homole, Boršov nad Vltavou a Rodvínov v sousedství Jindřichova Hradce.

Tab. 3 Obce s největším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2016

Tab. 3 Obce s největším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2016

Od roku 2011 bylo v kraji dokončeno 6 160 bytů v rodinných domech. Nejvíce jich bylo dokončeno v Českých Budějovicích, Srubci a Táboře. Alespoň jeden byt v rodinném domě byl dokončen v 509 jihočeských obcích. Nejintenzivněji výstavba (více než 100 bytů v rodinných domech přepočtených na tisíc obyvatel) probíhala v obcích Borová Lada, Kvilda a Adamov. V bytových domech se dokončilo 2 104 bytů, výstavba však byla zaznamenána pouze v 26 městech a obcích kraje. Více než 57 % připadalo na město České Budějovice, nejintenzivnější výstavba bytů v bytových domech byla v obci Včelná.

 Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2016

Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2016

 

Dokončené byty podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2016

Dokončené byty podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2016

Vývoj bytové výstavby ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje

Z hlediska správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále SO ORP) bylo v roce 2016 nejvíce dokončených bytů v SO ORP s největším počtem obyvatel – České Budějovice a Tábor, naopak v SO ORP Týn nad Vltavou dokončili pouze 8 bytů. Nejintenzivněji se stavělo v SO ORP České Budějovice, kde bylo dokončeno 3,2 bytu na tisíc obyvatel. V SO ORP Třeboň, Soběslav, Dačice a Týn nad Vltavou nepřekročila intenzita výstavby jeden dokončený byt na tisíc obyvatel.

V letech 2011 až 2016 bylo dokončeno více než 1 000 bytů pouze v SO ORP České Budějovice. V celém SO ORP Týn nad Vltavou se v letech 2009 až 2014 dokončilo pouze 27 bytů, čemuž odpovídala i nejnižší intenzita bytové výstavby v kraji. Průměrná intenzita bytové výstavby Jihočeského kraje byla překročena v SO ORP České Budějovice, Trhové Sviny, Třeboň, Vimperk a Český Krumlov.

Tab. 5 Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v SO ORP Jihočeského kraje

Tab. 5 Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v SO ORP Jihočeského kraje

 

Kontakt:

Mgr. Michal Kolísek
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail:
michal.kolisek@czso.cz
tel.: 386 718 692

  • Dokončené byty v obcích Jihočeského kraje v roce 2016 - aktualita ve formátu PDF