Dokončené byty v jihočeských obcích v roce 2020

 

V roce 2020 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 1 667 bytů. Více než 70 % z těchto bytů se nacházelo v rodinných domech. Nejvíce bytů bylo zkolaudováno ve městě České Budějovice, nejvyšší intenzita výstavby byla zaznamenána v obci Nové Hutě.

Jen ve městě České Budějovice bylo během roku 2020 dokončeno 288 bytů, což činilo zhruba 17 % dokončených bytů v celých jižních Čechách. Druhou příčku obsadil Tábor se 65 byty a třetí se umístilo Milevsko. Ve 33 jihočeských městech a obcích vykázali 10 a více zkolaudova-ných bytů a alespoň 1 byt byl dokončen v 328 obcích. Naopak v 296 obcích kraje byla v loňském roce bytová výstavba nulová. Z tohoto počtu připadalo necelých 59 % na obce do 200 obyvatel a téměř třetina obcí spadala do kategorie od 200 do 500 obyvatel. K větším obcím bez dokončených bytů se řadila například města Soběslav a Bechyně, ale překvapivě také okresní město Písek.

Tab. 1 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v roce 2020

Tab. 1 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v roce 2020

Přepočet dokončených bytů na tisíc obyvatel středního stavu se nazývá intenzita bytové výstavby. Nejintenzivněji z celého kraje se v roce 2020 stavělo v obci Nové Hutě, kde bylo dokončeno 13 bytů. V této lokalitě se však spíše než o byty pro trvalé bydlení bude jednat o objekty využívané k rekreaci. V celém Jihočeském kraji dosáhla intenzita bytové výstavby hodnoty 2,58 bytu na 1 tisíc obyvatel.

V jižních Čechách bylo v roce 2020 zkolaudováno 1 184 bytů v rodinných domech, tedy meziročně o 11,0 % méně. Nejvíce jich bylo postaveno v katastru krajského města a obcích v jeho bezprostřední blízkosti. Posloupnost narušil pouze Tábor s nedalekou Planou nad Lužnicí, a dále Trhové Sviny a Kaplice. Alespoň jeden byt v rodinném domě byl dostavěn zhruba v polovině jihočeských obcí (318).

Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v roce 2020

Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v roce 2020

Naopak byty v bytových domech byly v roce 2020 zkolaudovány pouze v deseti městech a obcích. Meziročně došlo k výraznému poklesu u dokončených bytových domů, za kraj to bylo o více než polovinu, za krajské město byl propad ještě hlubší. I přesto téměř dvě třetiny těchto bytů v roce 2020 připadaly na město České Budějovice (215). Ač byty v bytových domech vykázalo šest okresů, realizovány byly pouze ve třech okresních městech – v již zmiňovaných Českých Budějovicích, v Českém Krumlově a v Táboře.

Ktg  Dokončené byty v obcích Jihočeského kraje v roce 2020

Ktg Dokončené byty v obcích Jihočeského kraje v roce 2020


Dokončené byty a intenzita bytové výstavby v letech 2016 až 2020

Při hodnocení bytové výstavby je vhodnější zaměřit se na delší časové období, v našem případě se jedná o bytovou výstavbu v posledních pěti letech. Od roku 2016 bylo v Jihočeském kraji dokončeno celkem 8 106 bytů. Více než 50 bytů bylo v letech 2016–2020 zkolaudováno v celkem 30 městech či obcích kraje. Nejvíce dokončených bytů vykázalo krajské město České Budějovice (1 621), druhé v pořadí byly Strakonice s 202 byty a na třetí příčce se umístil Srubec, kde bylo za pět let dokončeno 194 bytů. Zde se odráží velký vliv tzv. suburbanizace, kdy lidé požadují bydlení v blízkosti velkého města, aby mohli čerpat jeho výhody, zároveň však chtějí mít na dosah přírodu. V popředí žebříčku lze najít ještě okresní města Jindřichův Hradec a Tábor. Na osmé místo se poměrně překvapivě zařadilo město Dačice, kde bylo v posledních pěti letech dokončeno 103 bytů.

Z celkového počtu 624 jihočeských obcí nebyl v posledních pěti letech zkolaudován ani jeden byt ve 105 z nich. Jednalo se zejména o obce do 200 obyvatel, ale patřilo sem také pět obcí s více než 500 obyvateli. Největší obcí bez dokončeného bytu v posledních pěti letech byl Chlum u Třeboně s bezmála dvěma tisíci obyvatel.

V celém kraji bylo v letech 2016 až 2020 dokončeno 2,53 bytu na 1 tisíc obyvatel. Nejvyšší intenzitu bytové výstavby vykázaly obce v rekreačních oblastech (Kvilda, Nové Hutě a Lipno nad Vltavou) a obce v bezprostředním okolí velkých měst, ať už na Českobudějovicku (Jivno, Srubec) nebo Jindřichohradecku (Horní Skrýchov, Hatín).

Tab. 3 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 2016 až 2020

Tab. 3 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 2016 až 2020

V Jihočeském kraji bylo od roku 2016 dokončeno 4 579 bytů v rodinných domech, nejvíce jich uvedlo město České Budějovice (237). Více než 50 bytů tohoto typu bylo v posledních pěti letech zkolaudováno v 13 obcích a městech, přičemž převahu Českobudějovicka narušila pouze tři okresní města – Tábor, Jindřichův Hradec a Strakonice. Jinak se jednalo o obce v těsné blízkosti krajského města. Ve 128 obcích kraje nebyl v letech 2016 až 2020 dokončen žádný byt v rodinném domě.

Nejintenzivnější výstavba bytů v rodinných domech probíhala v posledních pěti letech v obcích Bohunice a Babice na Prachaticku, jedná se však o obce s poměrně malým počtem obyvatel a dále obce v rekreačních oblastech – Lipno nad Vltavou a Kvilda. Na pátém místě figuroval Srubec, jehož počet obyvatel se díky masívní výstavbě během 20 let ztrojnásobil.

Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v letech 2016 až 2020

Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v letech 2016 až 2020

V Jihočeském kraji bylo od roku 2016 zkolaudováno 1 857 bytů v bytových domech, z nichž více než 70 % bylo dokončeno v krajském městě. Přes 100 bytů vykázalo město Strakonice a více než 40 bytů dostavěli v Třeboni. Byty v bytových domech za posledních pět let byly dokončeny pouze ve 26 jihočeských městech a obcích. Nejvyšší intenzitu bytové výstavby v bytových domech opět vykázaly obce na Šumavě – Kvilda a Nové Hutě, ačkoli zde se s největší pravděpodobností nejedná o byty k trvalému bydlení, ale o byty určené k rekreaci.

 • Dokončené byty v jihočeských obcích v roce 2020 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v roce 2020
 • Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v roce 2020
 • Tab. 3 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v letech 2016–2020
 • Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v letech 2016–2020
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E: irena.votrubova@czso.cz
  T: 386 718 450
  M: 737 280 421