Sčítání lidu, domů a bytů 2001

 

Vybrané základní informace o České republice, krajích, okresech a obcích - SLDB 2001