Chov skotu, prasat a drůbeže v Jihočeském kraji v roce 2017

 

V zemědělských podnicích Jihočeského kraje bylo k 31. 12. 2017 chováno 211 tis. kusů skotu, což představuje meziroční zvýšení o 2,9 %. Stavy prasat se snížily o 3,5 tis. kusů, tj. o 3,3 %. V kraji bylo chováno 1 733 tis. kusů drůbeže, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku se stavy snížily o 118,6 tis. kusů, tj. o 6,4 %.

 

Chov skotu

V zemědělských podnicích Jihočeského kraje bylo k 31. 12. 2017 chováno 211 tis. kusů skotu. Z celkového počtu v České republice chovaných kusů tak připadalo na Jihočeský kraj 15,4 %, čímž se zařadil stejně jako v předchozích dvou letech v mezikrajském srovnání na druhé místo hned za Kraj Vysočina (15,6% podíl na ČR). V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se stavy skotu v České republice zvýšily o 2 %. V Jihočeském kraji byl tento nárůst poněkud rychlejší, došlo k meziročnímu zvýšení o 2,9 % (tj. o 6,0 tis. kusů). Situace byla tedy opačná než v roce 2016, kdy se stavy skotu v ČR meziročně o 2 % snížily a v Jihočeském kraji o 2,9 % (tj. o 6,2 tis. kusů) poklesly. Nejvyšší nárůst počtu chovaného skotu ke konci roku 2017 zaznamenal Ústecký kraj (o 7,7 %). Naproti tomu ke snížení došlo pouze ve Zlínském kraji (o 377 kusů).

Graf 1 Stavy skotu podle krajů (k 31. 12.)

Graf 1 Stavy skotu podle krajů (k 31. 12.)

Krávy se k 31. 12. 2017 podílely na celkovém stavu skotu v Jihočeském kraji 41,9 %. Průměrné stavy krav v počtu 89,2 tis. kusů v roce 2017 se v kraji meziročně zvýšily o 2 438 kusů (o 2,8 %), jedná se o čtvrtý nejvyšší nárůst v rámci ČR hned po Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Jihočeský kraj se podílel na průměrném stavu krav v České republice 15,5 %, čímž mu v mezikrajském srovnání patří stejně jako v celkovém chovu skotu druhé místo za Krajem Vysočina (15,6% podíl na ČR).

Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji

Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji

Výroba mléka v Jihočeském kraji v roce 2017 dosáhla 340,1 mil. litrů, ve srovnání s předchozím rokem se snížila o 0,3 %. V České republice nárůst výroby mléka představoval 0,5 %. Průměrná denní dojivost se zvýšila o 1,7 % na 19,95 litru. Prodalo se 325,3 mil. litrů mléka, prodej se snížil o 0,2 %. Tržnost mléka byla 95,6 %. Podíl Jihočeského kraje na prodeji mléka zemědělského sektoru České republiky tvořil 11,2 %. Nejvíce prodaných litrů bylo evidováno v Kraji Vysočina (18,8% podíl na ČR) následovaném Středočeským krajem (12,7% podíl na ČR), Jihočeský kraj se umístil stejně jako v předchozím roce na třetí pozici.

V roce 2017 se v Jihočeském kraji narodilo 84,8 tis. telat, z nich 6,2 tis. kusů uhynulo do 3 měsíců věku. Bylo tak celkem odchováno 78,5 tis. telat, to je 88,0 telat na 100 krav.

Výroba jatečného skotu se v České republice meziročně snížila o 4,4 %. V rámci ČR nárůst výroby vykázal pouze Jihomoravský (o 4,7 %) a Středočeský kraj (o 4,0 %). Výroba jatečného skotu v Jihočeském kraji zaznamenala pokles o 501 tun živé hmotnosti (o 2 %), což představovalo druhý nejmenší úbytek výroby hned po Ústeckém kraji (o 1,6 %). I přes toto snížení vykazoval Jihočeský kraj opět druhou nejvyšší výrobu jatečného skotu se svým 14,9% podílem na ČR. Největší podíl na ČR měl Kraj Vysočina – 16,4 %.

Chov prasat

Stavy prasat chovaných jihočeskými zemědělci k 31. 12. 2017 se meziročně snížily o 3,5 tis. kusů, tj. o 3,3 %. Z celkového počtu v České republice chovaných prasat připadalo na Jihočeský kraj 6,7 %, čímž sestoupil v mezikrajském srovnání z pátého na šesté místo, předstižen Plzeňským krajem (7,5% podíl na ČR). Situace v České republice byla opačná než v Jihočeském kraji, stavy prasat se zvýšily o 3,5 %. Zvýšení stavu prasat proti předchozímu období bylo zaznamenáno v sedmi krajích ČR, nejprudší nárůst vykazoval Zlínský kraj (o 32,9 %), následován Krajem Vysočina (o 9,1 %). Naopak největší pokles chovaných kusů prasat vykázal Moravskoslezský kraj (o 11,8 %).

Graf 2 Stavy prasat podle krajů (k 31. 12.)

Graf 2 Stavy prasat podle krajů (k 31. 12.)

Ve struktuře chovu převažují prasata na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců), která v Jihočeském kraji tvořila 39,6 % všech prasat, i když ve srovnání s koncem roku 2016 jejich počty poklesly o 6,1 tis. kusů (tj. o 13,1 %). Druhý nejvyšší podíl ve struktuře chovu připadá na selata živé hmotnosti nižší než 20 kg (26,4 % všech prasat), jen o málo nižší je podíl mladých prasat živé hmotnosti od 20 do 50 kg (23,6 % všech prasat). Chovná prasata (50 a více kg živé hmotnosti) byla zastoupena 10,4 %.

Tab. 2 Stavy prasat v kusech podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihočeském kraji
(k 31. 12.)

Tab. 2 Stavy prasat v kusech podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihočeském kraji (k 31. 12.)

Průměrný stav prasnic v kraji proti roku 2016 poklesl o 8,4 % na 7,6 tis. kusů. Během roku 2017 se narodilo 203,2 tis. selat (26,7 selete na prasnici). Do odstavu uhynulo 28,8 tis. selat, bylo tak odchováno 174,4 tis. kusů, tj. 22,9 selete na prasnici.

Výroba jatečných prasat se v České republice snížila proti roku 2016 o 5,4 %. V rámci ČR nárůst výroby vykázal pouze Zlínský (o 27,3 %) a Pardubický kraj (o 0,1 %). Výroba jatečných prasat se v Jihočeském kraji meziročně snížila o 2,4 tis. tun živé hmotnosti (o 10,9 %) na 19,3 tis. tun. Kraj si i přes snížení svého podílu na výrobě jatečných prasat České republiky ze 7,0 % v roce 2016 na 6,6 % v roce 2017 udržel v žebříčku krajů šesté místo.

Chov drůbeže

K 31. 12. 2017 bylo v Jihočeském kraji chováno 1 733 tis. kusů drůbeže. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se stavy snížily o 118,6 tis. kusů (tj. meziroční snížení o 6,4 %). V České republice se stavy drůbeže proti roku 2016 zvýšily o 0,9 %. Podíl jihočeských zemědělců na chovu drůbeže České republiky se snížil z 8,5 % koncem roku 2016 na 7,9 % koncem roku 2017, přesto si i tak Jihočeský kraj udržel v mezikrajském srovnání šesté místo. Snížení stavu drůbeže proti předchozímu období bylo evidováno celkem v osmi krajích ČR. K nejprudšímu propadu došlo v Plzeňském kraji (o 45,2 %). Naopak největší nárůst vykázal Středočeský (o 30,9 %) a Pardubický kraj (o 20,7 %).

Graf 3 Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)

Graf 3 Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)

Z celkového počtu drůbeže v Jihočeském kraji tvořily ke konci roku 2017 nosnice 22,7 %. Průměrný stav nosnic v kraji meziročně klesl o 5,8 % na 382,6 tis. kusů, naproti tomu průměrný stav nosnic v České republice zaznamenal nárůst (o 9,5 %). Podíl kraje na průměrném chovu nosnic České republiky činil 8,0 %, což představuje snížení                       o 1,4 procentního bodu proti předchozímu roku. Přesto se snáška konzumních vajec v Jihočeském kraji meziročně zvýšila o 4,5 % na 115,5 mil. kusů. Průměrná roční snáška 301,8 vajec na nosnici znamenala její zvýšení o 10,9 %.

Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji

Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji

Výroba jatečné drůbeže se v České republice meziročně zvýšila o 6 %. V rámci ČR nárůst výroby vykázalo jedenáct krajů, nejprudší vzestup byl v Ústeckém kraji (o 65,0 %). Naproti tomu ke snížení výroby jatečné drůbeže došlo pouze v Plzeňském (o 11,0 %) a Moravskoslezském kraji (o 6,3 %). Výroba jatečné drůbeže se v Jihočeském kraji meziročně zvýšila o 2,1 tis. tun živé hmotnosti (o 8,0 %) na 28,6 tis. tun. Kraj si i přes zvýšení svého podílu na výrobě jatečné drůbeže České republiky z 11,1 % v roce 2016 na 11,3 % v roce 2017 zachoval v žebříčku krajů čtvrté místo.