Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Od začátku ledna do konce března 2018 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 382 bytů, tedy o 76 bytů více než v roce 2017. Ve stejném období bylo dokončeno 347 bytů, z nichž téměř 90 % připadalo na byty v rodinných domech, což bylo nejvíce ze všech krajů Česka.

Zahájené byty

V prvním čtvrtletí roku 2018 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba celkem 382 bytů, které představovaly 5 % celorepublikové výstavby. Meziroční nárůst o téměř 25 % oproti stejnému období roku 2017 byl mírně vyšší než celorepublikový průměr. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo zahájeno ve Středočeském kraji, v Olomouckém kraji pak byla započata výstavba nejvíce bytů v bytových domech.

Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se podílely zejména okresy České Budějovice (33,8 %) a Tábor (30,6 %). Meziroční nárůst zahájené bytové výstavby v Jihočeském kraji nebyl zaznamenán pouze v okresech Český Krumlov a Strakonice. Na Táborsku bylo v 1. čtvrtletí roku 2018 zahájeno o 101 % více bytů než v 1. čtvrtletí minulého roku.

Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji

Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji

Ve všech okresech kraje připadalo více než 60 % ze zahájené výstavby na rodinné domy, výjimku tvořil pouze okres Tábor, kde byla započata výstavba 64 bytů v bytových domech. Další výstavba bytů v bytových domech byla zahájena již jen v okrese České Budějovice.

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Za první tři měsíce roku 2018 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 347 bytů, což představuje 5 % všech letos dokončených bytů v Česku. Meziročně bylo v Jihočeském kraji dokončeno o 32 bytů méně než za stejné období předchozího roku, tedy o 8,4 %. Meziroční pokles dokončené výstavby byl zaznamenán kromě Jihočeského kraje již jen v Hlavním městě Praze a Jihomoravském kraji, ostatní kraje meziročně počet dokončených bytů zvýšily. V jižních Čechách připadalo 88,5 % na dokončené byty v rodinných domech, což v mezikrajském srovnání představovalo nejvyšší podíl. Celkem 307 dokončených bytů v rodinných domech byl zároveň nejvyšší počet za jedno čtvrtletí od konce roku 2013.

V okrese České Budějovice bylo od začátku ledna do konce března dokončeno 44 % všech bytů v Jihočeském kraji. Na meziročním poklesu dokončené bytové výstavby v  kraji se nejvíc projevil pokles v okrese České Budějovice, kde bylo dokončeno o téměř 33 % méně bytů. Naopak v okrese Český Krumlov dokončili o 250 % více bytů než v prvním čtvrtletí roku 2017.

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji

Podíl dokončených bytů v rodinných domech představoval v jednotlivých okresech více než 85 % (na Prachaticku dokonce 100 %). Pouze v okrese České Budějovice bylo dokončeno 24 bytů v bytových domech, což bylo o 103 bytů méně než za stejné období roku 2017.

  • Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018 (aktualita ve formátu PDF)
  • Kontakt:

    Mgr. Michal Kolísek
    Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
    e-mail: michal.kolisek@czso.cz
    tel.: 386 718 692