Bytová výstavba v Jihočeském kraji v roce 2019

 

V roce 2019 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 2 108 bytů, tedy o 169 bytů více než v předchozím roce. V kraji bylo dokončeno 2 229 bytů, což bylo o 516 bytů více než v roce 2018. Ve všech okresech Jihočeského kraje převládala zahájená i dokončená výstavba bytů v rodinných domech, pouze v okrese České Budějovice mírně převažovaly dokončené byty v bytových domech.

Zahájené byty

V České republice byla v roce 2019 zahájena výstavba 38 677 bytů, což je o 16,8 % více než v roce předešlém. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů ve většině krajů ČR. Největší nárůst vykázal Liberecký kraj, kde se počet zahájených bytů oproti roku 2018 zdvojnásobil. Tento nárůst byl způsoben zejména zahájením téměř tisíce bytů v bytových domech. K meziročnímu poklesu došlo pouze v Plzeňském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

V Jihočeském kraji byla v roce 2019 zahájena výstavba 2 108 bytů, přičemž meziroční nárůst činil 8,7 %. Zahájená bytová výstavba kraje tvořila 5,5 % celorepublikové výstavby, což kraj řadilo na 6. příčku v mezikrajském srovnání.

V rodinných domech v Jihočeském kraji bylo zahájeno 1 394 bytů (meziroční nárůst o 5,0 %). Významný nárůst o více než 75 % zaznamenala výstavba bytů v bytových domech, kde bylo zahájeno o 166 bytů více než v loňském roce. I přesto v kraji převažovaly zahájené byty v rodinných domech a z celkového počtu jich byly dvě třetiny.

Tab. 1 Zahájené byty v Jihočeském kraji v roce 2019

Tab. 1 Zahájené byty v Jihočeském kraji v roce 2019

Ve většině okresů Jihočeského kraje byl zaznamenán meziroční nárůst počtu zahájených bytů, nejvíce na Českokrumlovsku, kde jejich počet vzrostl meziročně o více než 60 %. Pouze v okresech Prachatice a Strakonice byla zahájená bytová výstavba nižší než v roce 2018. V roce 2019 se na celkovém počtu zahájených bytů v kraji podílel zejména okres České Budějovice (35,7 %), více než 10% podíl zahájené výstavby v kraji byl zaznamenán také v okresech Tábor (17,8 %), Jindřichův Hradec (12,9 %) a Český Krumlov (10,2 %).

Téměř ve všech okresech Jihočeského kraje tvořily zahájené byty v rodinných domech více než 60 %, na Strakonicku podíl bytů v rodinných domech přesáhl dokonce 95 %. Pouze v okrese České Budějovice podíl těchto bytů klesl pod 54 % zejména zejména kvůli zahájení 229 bytů v bytových domech. Meziročně se započatá výstavba bytů v rodinných domech snížila pouze v okresech České Budějovice a Strakonice. Stavba bytů v domovech – penzionech a domovech pro seniory byla v roce 2019 zahájena pouze v okrese Jindřichův Hradec (9).

Graf Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

V České republice bylo v roce 2019 dokončeno 36 422 bytů a proti předchozímu roku se dokončená bytová výstavba zvýšila o 7,6 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů téměř ve všech krajích, nejvíce v Karlovarském (+ 40,2 %). Pokles počtu dokončených bytů oproti roku 2018 byl zaznamenán v krajích Libereckém, Moravskoslezském a Středočeském.

Jihočeský kraj v roce 2019 uvedl 2 229 dokončených bytů, jeho podíl na dokončené výstavbě v ČR činil 6,1 % a mezi kraji obsadil šesté místo. Meziročně bylo v kraji dokončeno o 30,1 % bytů více (+516), což v mezikrajském srovnání znamenalo druhý nejvyšší nárůst.

V jižních Čechách bylo dokončeno 1 331 bytů v rodinných domech, přičemž meziroční nárůst byl zanedbatelný (+0,2 %). Naopak výrazně stoupl počet dokončených bytů v bytových domech, meziročně bylo dokončeno o 565 bytů více (+258,0 %). I přes tento nárůst převažovaly v kraji dokončené byty v rodinných domech a jejich podíl na celkové dokončené výstavbě činil téměř 60 %.

Ve čtyřech okresech kraje byl zaznamenán nárůst počtu dokončených bytů, přičemž na Českobudějovicku a Táborsku přesáhl 40% hranici. Nejvýraznější pokles uvedl okres Písek, kde oproti roku 2018 došlo k propadu u dokončené výstavby o více než 40 %.

Tab. 2 Dokončené byty*) v Jihočeském kraji v roce 2019

Tab. 2 Dokončené byty v Jihočeském kraji v roce 2019

Na počtu dokončených bytů v kraji se více než z poloviny podílel okres České Budějovice (53,9 %), více než 10% podíl uvedly ještě okresy Jindřichův Hradec (11,5 %) a Tábor (10,3 %). Nejmenší podíl na dokončené výstavbě v kraji byl zaznamenán v okrese Písek (3,8 %).

Podíl dokončených bytů v rodinných domech ve většině okresů přesáhl dvě třetiny, přičemž nejvyšší byl na Písecku, kde téměř všechny dokončené byty spadaly do této kategorie. Jedinou výjimkou byl okres České Budějovice, kde dokončené byty v rodinných domech nedosáhly ani 47 %. Díky dokončení 631 bytů

 • Bytová výstavba v Jihočeském kraji v roce 2019 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 4. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji
 • Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 4. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450