Bytová výstavba v Jihočeském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 939 bytů, tedy o 236 bytů více oproti předchozímu roku. V kraji bylo dokončeno 1 713 bytů, což bylo o 461 bytů více než v roce 2017. Ve všech okresech Jihočeského kraje převládala zahájená a dokončená výstavba bytů v rodinných domech.

Zahájené byty

V České republice byla v roce 2018 zahájena výstavba 33 121 bytů, tedy o 5 % více než v roce předešlém. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů ve většině krajů ČR. Největší procentuální nárůst, o téměř 29 %, je v Kraji Vysočina. K poklesu proti roku 2017 došlo ve Středočeském, Plzeňském, Pardubickém a Olomouckém kraji.

V Jihočeském kraji byla v roce 2018 zahájena výstavba 1 939 bytů (meziroční nárůst o 236 bytů). V porovnání s údaji za celou Českou republiku, tvoří zahájená bytová výstavba Jihočeského kraje necelých 6 % celorepublikové výstavby.

Zahájená výstavba v rodinných domech činila v Jihočeském kraji 1 327 bytů (meziroční nárůst o 101 bytů). Významný nárůst zaznamenala výstavba nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům (meziročně o 111 bytů).

Ve většině okresů Jihočeského kraje byl zaznamenán meziroční nárůst zahájených bytů, nejvíce na Prachaticku. Pouze v okresech Český Krumlov a Písek byla zahájená bytová výstavba nižší než v roce 2017. V roce 2018 se na celkovém počtu zahájených bytů v kraji podílely zejména okres České Budějovice (37 %), více než 10 % zahájené výstavby bytů bylo zaznamenáno také v okresech Tábor (17 %), Jindřichův Hradec (12 %) a Prachatice (12 %).

Tab. 1 Zahájené byty1) v Jihočeském kraji v roce 2018

Tab. 1 Zahájené byty1) v Jihočeském kraji v roce 2018

Ve všech okresech Jihočeského kraje tvořily zahájené byty v rodinných domech více než 60 %, na Českokrumlovsku dokonce téměř 82 %. Meziročně se započatá výstavba bytů v rodinných domech snížila pouze v okresech Český Krumlov a Písek. Stavba bytů v domovech – penzionech a domovech pro seniory byla v roce 2018 zahájena pouze v okrese Český Krumlov.

Dokončené byty

V České republice bylo v roce 2018 dokončeno 33 868 bytů a oproti předchozímu roku se dokončená bytová výstavba zvýšila o 19 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů ve většině krajů Česka, nejvíce v Libereckém kraji (o 56 %), pouze v hlavním městě Praze došlo úbytku počtu dokončených bytů (-10 %).

Jihočeský kraj tvořil v loňském roce 5 % celorepublikové výstavby. V meziročním srovnání počtu dokončených bytů v Jihočeském kraji, došlo v roce 2018 ke zvýšení (meziroční nárůst o 461 bytů).

V jižních Čechách meziročně vzrostl počet dokončených bytů v rodinných domech o 438 bytů. Naopak klesl počet dokončených bytů v bytových domech (-81 bytů). Na celkovém počtu dokončených bytů v kraji se podílel zejména okres České Budějovice (38 %) Oproti roku 2017 však došlo k mírnému poklesu (o 10 %). V porovnání s rokem 2017 vzrostl počet dokončených bytů nejvíce v okresech Písek a Český Krumlov, naopak v okrese Tábor bylo dokončeno pouze o 3 byty více. V žádném okrese nedošlo k poklesu počtu dokončených bytů.

Tab. 2 Dokončené byty1) v Jihočeském kraji v roce 2018

Tab. 2 Dokončené byty1) v Jihočeském kraji v roce 2018

Dokončené byty v rodinných domech představovaly ve většině okresů Jihočeského kraje více než 70 %, kromě okresu Jindřichův Hradec (61 %) a Český Krumlov (69 %). Z celkového počtu 219 bytů v bytových domech v kraji, nebyl žádný tento byt dokončen v okrese Tábor. Naopak na okres České Budějovice připadalo 40 % dokončených bytů v bytových domech.

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí