Bytová výstavba v Jihočeském kraji v roce 2017

 

V roce 2017 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 1 252 bytů, což bylo o 8 bytů více oproti předchozímu roku. V kraji bylo zahájeno více než 1 700 nových bytů, tedy o 276 méně než v roce 2016. Ve všech okresech Jihočeského kraje převládá zahájená i dokončená výstavba bytů v rodinných domech.

Zahájené byty

V České republice bylo v roce 2017 zahájeno 31 521 bytů, a oproti předchozímu roku se zahájená bytová výstavba zvýšila o téměř 16 %. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů ve většině krajů Česka, nejvíce v Olomouckém kraji (o 74,1 %). K poklesu proti roku 2016 došlo pouze v Ústeckém a Jihočeském kraji.

Právě v Jihočeském kraji bylo v roce 2017 zahájeno o téměř 14 % méně bytů. Bylo jich jen 1 703, což představovalo necelých 5,5 % celorepublikové výstavby. V mezikrajském srovnání se jednalo o nejvýraznější meziroční pokles.

Zahájená výstavba v rodinných domech činila v Jihočeském kraji 1 226 bytů (meziroční nárůst o 141 bytů), tedy čtvrtý nejvyšší počet mezi kraji v Česku. Významné snížení zaznamenala výstavba bytů v bytových domech (meziročně o 282 bytů méně).

Ve většině okresů Jihočeského kraje byl zaznamenán meziroční pokles zahájených bytů, nejvíce na Českokrumlovsku, pouze na Písecku a Strakonicku byla zahájená bytová výstavba vyšší než v roce 2016. Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se podílely zejména okres České Budějovice (39 %), více než 10 % zahájené výstavby bylo registrováno také v okresech Tábor (14 %) a Jindřichův Hradec (13 %).

Tab. 1: Zahájené byty v Jihočeském kraji v roce 2017

Tab. 1: Zahájené byty v Jihočeském kraji v roce 2017

Meziročně se započatá výstavba bytů v rodinných domech zvýšila ve všech okresech Jihočeského kraje, v celém kraji její podíl činil 72 %. Ve většině okresů kraje neklesl podíl těchto bytů pod 70 %. Výjimkou byly okresy Jindřichův Hradec (větší množství bytů v nebytových budovách) a České Budějovice (vyšší podíl bytů v bytových domech). Stavba bytů v bytových domech nebyla v roce 2016 zahájena pouze v okresech Písek a Prachatice. I přesto, že na Českobudějovicku bylo započato téměř 75 % všech bytů v bytových domech v kraji, meziročně se v tomto okresu zahájilo o necelou polovinu méně těchto bytů.

Dokončené byty

V České republice bylo v roce 2017 dokončeno 28 575 bytů a oproti předchozímu roku se dokončená bytová výstavba zvýšila o 4,6 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů ve většině krajů Česka, nejvíce v Ústeckém kraji (o 29,6 %), naopak nejvýraznější pokles byl zaznamenán v Karlovarském kraji (o 25,1 %).

Počet dokončených bytů v Jihočeském kraji v roce 2017 byl téměř srovnatelný s předchozím rokem a tvořil 4,4 % podíl celorepublikové výstavby. Celkem bylo v kraji dokončeno 1 252 bytů, což bylo meziročně o 8 dokončených bytů více.

V jižních Čechách meziročně klesl (o 20 bytů) počet dokončených bytů v rodinných domech. Naopak vzrostl (o 55 bytů) počet dokončených bytů v bytových domech. Téměř čtvrtina všech dokončených bytů v kraji připadla v roce 2017 právě na byty v bytových domech.

Na celkovém počtu dokončených bytů v kraji se podílel zejména okres České Budějovice (48 %). Hranice 100 bytů nebyla překročena pouze v okrese Písek a Prachatice. Oproti roku 2016 vzrostl počet dokončených bytů nejvíce v okrese Tábor, naopak v okrese Písek bylo dokončeno o 31 % méně bytů.

Tab. 2: Dokončené byty*) v Jihočeském kraji v roce 2017

Tab. 2: Dokončené byty*) v Jihočeském kraji v roce 2017

Dokončené byty v rodinných domech představovaly ve všech okresech více než 70 %, kromě Českobudějovicka, kde bylo dokončeno 45 % bytů v bytových domech. Z celkem 300 bytů v bytových domech dokončených v kraji připadalo 90 % těchto bytů právě na okres České Budějovice. Menší počet bytů v bytových domech byl dokončen ještě na Českokrumlovsku a Táborsku.

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí