Bytová výstavba v Jihočeském kraji v roce 2016

 

V roce 2016 se v Jihočeském kraji zastavil dlouhodobý pokles bytové výstavby. V kraji bylo zahájeno téměř 2 000 nových bytů, nejvíce od roku 2012. Počet dokončených bytů v roce 2016 byl o 1 byt nižší než předchozí rok a zároveň nejnižší od roku 2000.

Zahájené byty

V Jihočeském kraji bylo v roce 2016 zahájeno 1 979 bytů, což představovalo 7 % celorepublikové výstavby. Meziročně došlo ke zvýšení zahájené bytové výstavby ve většině krajů Česka, v Jihočeském kraji se jednalo o nejvyšší meziroční nárůst v mezikrajském srovnání (o 50 % více).

Zahájená výstavba v rodinných domech činila v Jihočeském kraji 1 085 bytů (meziroční nárůst o 103 bytů), tedy čtvrtý nejvyšší počet mezi kraji v Česku. Významné zvýšení zaznamenala výstavba bytů v bytových domech (meziročně o 367 bytů více).

Ve všech okresech Jihočeského kraje byl zaznamenán meziroční nárůst zahájených bytů, nejvíce na Jindřichohradecku (meziročně o 152,7 %). Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se podílely zejména okres České Budějovice (39 %), více než 10 % zahájené výstavby se podílely také okresy Tábor (15 %), Jindřichův Hradec (14 %) a Český Krumlov (13 %).

Tab. 1: Zahájené byty v Jihočeském kraji v roce 2016

Tab. 1: Zahájené byty v Jihočeském kraji v roce 2016

Meziročně se započatá výstavba bytů v rodinných domech zvýšila ve všech okresech Jihočeského kraje, v celém kraji její podíl činil 55 %. Ve většině okresů kraje neklesl podíl těchto bytů pod 50 %. Výjimkou byly okresy Jindřichův Hradec (větší množství bytů v nebytových budovách) a Český Krumlov (vyšší podíl bytů v bytových domech). Stavba bytů v bytových domech nebyla v roce 2016 zahájena pouze v okresech Prachatice a Strakonice. Na Českobudějovicku bylo započato nejvíce bytů v bytových domech od roku 2003.

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v Jihočeském kraji v roce 2016 byl srovnatelný s předchozím rokem, ale zároveň nejnižší od roku 2000.  Počet dokončených bytů tvořil 4,5% podíl celorepublikové výstavby.  Meziročně bylo dokončeno o 1 byt méně.

V jižních Čechách meziročně vzrostl (o 37 bytů) počet dokončených bytů v rodinných domech, a byl 4. nejvyšší v mezikrajském srovnání. Naopak poklesl (o 62 bytů) počet dokončených bytů v bytových domech. Pětina všech dokončených bytů v kraji připadla v roce 2016 právě na byty v bytových domech.

Na celkovém počtu dokončených bytů v kraji se podílel zejména okres České Budějovice (46 %). Hranice 100 bytů nebyla překročena pouze v okrese Písek. Meziročně vzrostl počet dokončených bytů téměř ve všech okresech kraje, výjimku představovaly okresy Jindřichův Hradec (pokles o 27,7 %) a Tábor (pokles o 30,1 %).

Tab. 2: Dokončené byty* v Jihočeském kraji v roce 2016

Tab. 2: Dokončené byty* v Jihočeském kraji v roce 2016

Dokončené byty v rodinných domech představovaly ve všech okresech více než 65 %. Meziročně se jejich výstavba zvýšila ve všech okresech kraje kromě Jindřichohradecka (pokles o 0,9 %) a Táborska (pokles o 31,4 %). Z celkem 245 bytů v bytových domech nebyl dokončen žádný tento byt v okrese Tábor. Naopak na okres České Budějovice připadaly bezmála tři čtvrtiny bytů v bytových domech.

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí