Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

V 1. čtvrtletí 2024 byla v kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba 667 bytů, což bylo o 17,4 % více než na počátku předchozího roku. Naopak u dokončených bytů byl patrný výrazný meziroční propad o 24,1 %. Zkolaudováno bylo celkem 374 bytů.

Zahájené byty

České republice byla v 1. čtvrtletí 2024 zahájena výstavba 8 065 bytů, což bylo o 15,1 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet zahájených bytů se zvýšil jen ve čtyřech krajích. Největší meziroční nárůst uvedl Olomoucký kraj, kde se zahájená výstavba zvýšila o necelých 45 %. K poklesu počtu zahájených bytů došlo v deseti krajích, nejhlubší propad – téměř o tři čtvrtiny – vykázal kraj Karlovarský.

V Jihočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2024 zahájena výstavba 667 bytů, přičemž meziroční nárůst činil 17,4 % a v rámci ČR byl třetí nejvyšší. Zahájená bytová výstavba kraje se na celorepublikovém počtu zahájených bytů podílela 8,3 %, což Jihočeský kraj řadilo na čtvrtou příčku.

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

V kraji převažovala zahájená nová výstavba, jejíž podíl přesáhl 93 %. Výstavba klasifikovaná jako změna dokončených staveb se na celkové zahájené výstavbě podílela necelými 7 %.

nových rodinných domech v kraji bylo zahájeno 190 bytů, což bylo zhruba o 20 % méně než ve stejném období předchozího roku. Byty tohoto typu se na zahájené výstavbě v kraji podílely pouze z 28,5 %, což je změna oproti dlouhodobému trendu, kdy zahájené byty v rodinných domech převažovaly.

nových bytových domech bylo na jihu Čech zahájeno 432 bytů ve čtyřech okresech, přičemž více než 80 % těchto bytů bylo zahájeno na Českobudějovicku. I díky tomu byl jeho podíl na celkové výstavbě kraje nejvyšší a činil 60,6 %.

Meziroční nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán pouze v okrese České Budějovice, kde se jejich počet oproti 1. čtvrtletí 2024 zvýšil více než čtyřikrát. Zde se téměř výhradně jednalo o výstavbu bytů v nových bytových domech. V ostatních okresech došlo k meziročnímu poklesu. Nejhlubší propad vykázal okres Písek, kde byla v 1. čtvrtletí 2024 zahájena výstavba pouhých 8 bytů a meziroční pokles dosáhl téměř 90 %.

Tab. 1 Zahájené byty v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2024
Tab. 1 Zahájené byty v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2024

Zahájená výstavba formou změny dokončených staveb dosáhla nejvyššího podílu na celkové výstavbě v okrese Tábor (31,5 %), zahájeno zde bylo 17 těchto bytů.

Podíl zahájených bytů v nových rodinných domech převažoval ve čtyřech okresech, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhl na Strakonicku, kdy byly zahájeny téměř výhradně byty tohoto typu (93,5 %).

Graf 2 Zahájené byty podle okresů Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí
Graf 2 Zahájené byty podle okresů Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí

Zajímavá situace nastala u zahájené výstavby nových bytů v bytových domech. Oproti loňskému 1. čtvrtletí byl v kraji rozestavěn téměř dvojnásobek bytů tohoto typu ve čtyřech jihočeských okresech. Naprostá většina z nich byla zahájena na Českobudějovicku, když se okres podílel na celkové výstavbě bytových domů v kraji z více než 80 %. Naopak ve třech okresech výstavba bytových domů nebyla zahájena vůbec.

Dokončené byty

České republice bylo v 1. čtvrtletí 2024 dokončeno 8 037 bytů a proti stejnému období předchozího roku došlo k nepatrnému poklesu (−2,1 %). Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů v osmi krajích, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Karlovarském (+68,0 %). Nejvýraznější pokles počtu dokončených bytů oproti 1. čtvrtletí 2023 vykázal Moravskoslezský kraj, kde došlo k propadu téměř o více než čtvrtinu.

Jihočeský kraj v prvních třech měsících roku 2024 uvedl 374 dokončených bytů. Meziroční pokles činil více než 24 % a byl v rámci Česka druhý nejhlubší. Podíl kraje na dokončené výstavbě v ČR činil 4,7 % a v mezikrajském srovnání se řadil na desáté místo.

V jižních Čechách bylo ve sledovaném období dokončeno 237 bytů v nových rodinných domech, přičemž meziroční pokles přesáhl 40 %. Zkolaudované byty tohoto typu v kraji převažovaly a jejich podíl na celkové dokončené výstavbě činil více než 63 %.

Naopak markantní nárůst bylo možné sledovat u dokončených bytů v nových bytových domech, jejichž počet se meziročně více než zdvojnásobil.

Nárůst počtu dokončených bytů oproti loňskému 1. čtvrtletí byl zaznamenán pouze ve dvou jihočeských okresech, nejvyšší byl na Prachaticku, kde se počet dokončených bytů meziročně ztrojnásobil. Nejhlubší propad uvedl okres Písek. Tam bylo dokončeno o téměř 85 % bytů méně než ve stejném období předchozího roku.

Na okres České Budějovice připadalo téměř 45 % z celkového počtu dokončených bytů v kraji. Podíly ostatních okresů se pohybovaly od 14,4 % na Prachaticku do 2,1 % na Písecku.

Nová výstavba na jihu Čech výrazně převažovala ve všech okresech, byty tohoto typu byly v malé míře dokončeny jen ve třech okresech.

Tab. 2 Dokončené byty v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2024
Tab. 2 Dokončené byty v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2024

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech jihočeských okresech kromě Českobudějovicka, kde podíl těchto bytů dosáhl jen necelých 37 %. Ve čtyřech okresech byly zkolaudovány výhradně byty v rodinných domech.

Byty v nových bytových domech byly v 1. čtvrtletí 2024 dokončeny pouze ve třech okresech, přesto jejich počet meziročně vzrostl více než dvojnásobně. Nejvíce těchto bytů bylo dokončeno na Českobudějovicku, kde jich bylo zkolaudováno 96. Ve čtyřech okresech nebyl zkolaudován ani jeden byt tohoto typu.

Graf 3 Dokončené byty podle okresů Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí
Graf 3 Dokončené byty podle okresů Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí

 • Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2024 (celý komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Zahájené byty v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2024
 • Tab. 2 Dokončené byty v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2024
 • Další informace:
 • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E: irena.votrubova@czso.cz
  T: 386 718 450, 737 280 421