Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. a 2. čtvrtletí 2018

 

Od začátku ledna do konce června 2018 bylo v Jihočeském kraji zahájeno o 23% více bytů než za stejné období předešlého roku. Dvě třetiny ze zahájených bytů připadaly na byty v rodinných domech. Za prvních 6 měsíců roku 2018 bylo dokončeno 759 bytů, z nich byla většina dokončena v rodinných domech.

Zahájené byty

V prvním pololetí roku 2018 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba celkem 955 bytů, které představovaly téměř 6 % celorepublikové výstavby. Meziroční pokles zahájených bytů byl zaznamenán pouze v Plzeňském a Olomouckém kraji. Nejvyšší meziroční nárůst (o bezmála 50 %) zaznamenal Kraj Vysočina.

V 1. pololetí roku 2018 se na celkovém počtu zahájených bytů v Jihočeském kraji podílely zejména okresy České Budějovice (33,4 %) a Tábor (20,8 %). Meziroční pokles zahájené bytové výstavby v kraji zaznamenaly pouze okresy České Budějovice a Český Krumlov. Na Táborsku bylo zahájeno o 84 bytů více než za stejné období roku 2017, zejména zásluhou výstavby v bytových domech.

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 2. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji a jeho okresech

V celém Jihočeském kraji připadalo 67 % ze zahájené výstavby na byty v rodinných domech, v žádném okrese neklesl podíl těchto bytů pod 50 %. Výstavba v bytových domech byla zahájena na Táborsku, Českobudějovicku a Písecku a celkově byla meziročně vyšší o 36 bytů.

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Od začátku ledna do konce června 2018 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 759 bytů, což představuje 5,1 % všech letos dokončených bytů v republice. V Jihočeském kraji bylo dokončeno o 12,6 % bytů více než za stejné období předchozího roku, meziroční nárůst byl zaznamenán ve všech krajích kromě hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje. V jižních Čechách připadalo 87,2 % na dokončené byty v rodinných domech, což v mezikrajském srovnání představovalo nejvyšší podíl.

V okrese České Budějovice bylo v 1. pololetí roku 2018 dokončeno více než 45 % všech bytů v Jihočeském kraji. K výraznému meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů došlo na Českokrumlovsku a Písecku. Naopak v okresech České Budějovice, Jindřichův Hradec a Tábor bylo zaznamenáno meziročně méně dokončených bytů.

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. až 2. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. až 2. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Podíl dokončených bytů v rodinných domech se v jednotlivých okresech za prvních 6 měsíců roku 2018 pohyboval nad hodnotou 80 %. Na Prachaticku byly dokonce všechny dokončené byty jen v rodinných domech. Byty v bytových domech byly dokončeny jen na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, oproti stejnému období minulého roku jich bylo v Jihočeském kraji dokončeno o 161 méně.

Pro zajímavost v samotném 2. čtvrtletí 2018 byl zahájen druhý nejvyšší počet započatých bytů za čtvrtletí od počátku roku 2012. Počet dokončených bytů v kraji byl od začátku dubna do konce června roku 2018 nejvyšší za čtvrtletí od počátku roku 2014, v rodinných domech to bylo dokonce nejvíce od roku začátku 2013.

 • Bytová výstavba 1. a 2. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:

  Mgr. Michal Kolísek
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: michal.kolisek@czso.cz
  tel.: 386 718 692