Změny územní struktury k 1. lednu 2021

 

Od 1. ledna 2021 nabývá účinnosti zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon ze dne 29. ledna 2020 byl zveřejněn v částce 22/2020 Sbírky zákonů.

Základní principy územně správního členění:

>    území České republiky se pro výkon státní správy člení na správní obvody krajů,
>    správní obvod kraje s výjimkou správního obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností,
>    správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů,
>    území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území,
>    okresy jsou jako územní celek zachovány, jejich území je vymezeno pomocí správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
>    v hlavním městě Praze jsou na úrovni okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů městských částí obvody,
>    mimo jiné se zrušuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, tím se ruší „staré“ kraje v hranicích z roku 1960.

Vymezení jednotlivých územních celků:

>    v zákoně č. 51/2020 Sb. je jmenovitě vymezeno členění jednotlivých krajů na správní obvody obcí s rozšířenou působností a také členění okresů na tyto obvody,
>   správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží. Tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020,
>   správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem jsou vymezeny jmenovitým výčtem obcí, které do příslušného obvodu náleží. Tento výčet je nově uveden ve vyhlášce č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ze dne 28. července 2020.

Změny hranic územních celků:

>    hranice krajů se nemění,
>    proti dosavadnímu stavu se mezi SO ORP přesouvá celkem 5 obcí,
    -   3 obce se přesouvají z SO ORP Český Brod do SO ORP Lysá nad Labem,
    -   1 obec se přesouvá z SO ORP Turnov do SO ORP Jablonec nad Nisou,
    -   1 obec se přesouvá z SO ORP Jihlava do SO ORP Havlíčkův Brod,
>    proti dosavadnímu stavu se mezi okresy přesouvá celkem 13 obcí
    -   1 obec se přesouvá z okresu Nymburk do okresu Kolín,
    -   2 obce se přesouvají z okresu Vsetín do okresu Zlín,
    -   9 obcí se přesouvá z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih,
    -   1 obec se přesouvá z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou.

Příslušnost některých obcí do jiného okresu:

>    sídlo správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov náleží do okresu Semily, ale v rámci tohoto obvodu
    -   2 obce zůstávají v okrese Jablonec nad Nisou,
    -   13 obcí zůstává v okrese Liberec.

Obcí v Jihomoravském kraji se změny v zařazení netýkají. Podrobnější informace o obcích, ve kterých ke změnám v zařazení došlo (včetně jejich výměry a počtu obyvatel) jsou uvedeny v samostatné tabulce.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Změny v území správních obvodů ORP a okresů k 1. lednu 2021 (tabulka v XLSX)
  • Změny územní struktury k 1. lednu 2021 (text v PDF)