Zemědělství a životní prostředí

 

 • Víte, že ...

 • v Jihomoravském kraji bylo na jaře 2019 chováno 1 577 koní a 9 369 ovcí?
 • v loveckých revírech Jihomoravského kraje žije nejvíce zajíců?
 • k 31. 5. 2018 bylo obilovinami oseto 194 tisíc hektarů půdy?
 • úroda jablek v roce 2019 byla poloviční ve srovnání s dlouhodobým ročním průměrem?
 • Jihomoravský kraj je třetí největší producent vepřového masa?
 • mimo Prahu je nejmenší část plochy chráněných území v Jihomoravském kraji?
 • každý Jihomoravan vyprodukuje za rok 317 kg komunálního odpadu?
 • Jihomoravský kraj má třetí nejvyšší počet čistíren odpadních vod?
 •  

  Tématická skupina - zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
  Tématická skupina - zemědělství a životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
  Tématická skupina- zemědělství a životní prostředí
  Tématická skupina- zemědělství a životní prostředí
 • Máte-li zájem o další údaje, napište nám na adresu infoservisbrno@czso.cz