Vývoj území Jihomoravského kraje od roku 1930

 

  • Politické okresy v ČR 1930
  • Porovnání území krajů v ČR 1949 a 2016
  • Porovnání území kraje 1949 a 2016
  • Porovnání území krajů v ČR 1960 a 2016
  • Politické okresy na území kraje 1930