Vybrané údaje za správní obvody POU za rok 2018

 


 • Obecná charakteristika území
 • Počet obyvatel
 • Věkové složení obyvatel
 • Pohyb obyvatelstva - absolutní údaje
 • Pohyb obyvatelstva - relativní údaje
 • Narození
 • Zemřelí
 • Stěhování
 • Sňatky, rozvody a potraty
 • Nezaměstnanost
 • Využití půdy
 • Dokončené byty
 • Registrované ekonomické subjekty