Vinice v Jihomoravském kraji

 

Podle výsledků šetření o vinicích 16,7 tisíc hektarů vinic v Jihomoravském kraji obhospodařuje více než 17,5 tisíc pěstitelů vinné révy. Téměř tři pětiny vinic v kraji je osázeno bílými odrůdami, na největší ploše je Veltlínské zelené a Müller Thurgau, z modrých odrůd je nejrozšířenější Frankovka a Svatovavřinecké.

Do strukturálního šetření „Vinice 2015“ byli zařazeni všichni pěstitelé vinné révy evidovaní v Registru vinic k 31. 7. 2015. Šetření v ČR zahrnovalo 18 216 subjektů, v Jihomoravském kraji jich bylo 17 619, tj. 96,7 % z republikového celku. Vinice v ČR zaujímají plochu 17,7 tisíc hektarů, z toho 16,7 tisíc hektarů je v Jihomoravském kraji (94,3 % celku). Výměry vinic, přesahující hodnotu 300 hektarů, jsou už pouze ve 3 dalších krajích – Středočeském, Ústeckém a Zlínském.

Tab. 1 Pěstitelé vinné révy a vinice podle druhu produkceTab. 1 Pěstitelé vinné révy a vinice podle druhu produkce

Z celkové výměry vinic v Jihomoravském kraji jsou na ploše 15,5 tisíc hektarů plodící vinice s moštovými odrůdami (93,2 % celkové výměry vinic), 1,1 tisíc hektarů tvoří ještě neplodící vinice s moštovými odrůdami (6,6 %) a na 33 hektarech se nachází vinice k produkci vegetativního množitelského materiálu révy.

Převážná část plodících vinic s moštovými odrůdami v kraji je vhodná k výrobě vín s chráněným označením původu – jsou na ploše 15 462 hektarů. Na 86 hektarech jsou vysázeny vinice s moštovými odrůdami vhodnými pro výrobu vín s chráněným zeměpisným označením – pro vysvětlení pojmů je uveden následující přehled.

Více než polovina vinic v Jihomoravském kraji má dobu stáří výsadby v rozmezí 10 až 29 let, jsou to vinice v plné plodnosti a tvoří 55,4 % z výměry vinic v kraji. Následují staré výsadby 30 a více let (28,7 %) a mladé vinice s dobou výsadby 3 až 9 let (9,3 %). Pouze 6,7 % z celku tvoří nové výsadby - vinice ve „stáří“ do 2 let.

V třídění podle odrůd vinné révy jsou v Jihomoravském kraji bílé odrůdy na ploše 9,8 tisíc hektarů (58,6 % z výměry vinic v kraji), modré odrůdy na ploše 5,2 tisíc hektarů (31,2 %) a ostatní odrůdy jsou na ploše 1,7 tisíc hektarů (10,2 %). Největší plochu mezi bílými odrůdami zabírá Veltlínské zelené (17,0 % z plochy bílé odrůdy, resp. 9,9 % z výměry vinic v kraji) a Müller Thurgau (14,2 % z plochy bílé odrůdy, resp. 8,3 % z celku), mezi modrými odrůdami je to Frankovka (21,5 % z plochy modré odrůdy v kraji, resp. 6,7 % z celku) a Svatovavřinecké (21,3 %, resp. 6,6 %).

Tab. 2 Odrůdy vinné révyTab. 2 Odrůdy vinné révy

 

Graf Struktura modrých a bílých odrůd vinné révy v Jihomoravském krajiGraf Struktura modrých a bílých odrůd vinné révy v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172