Věkové složení obyvatel ve vybraných městech Jihomoravského kraje

 

  • Obyvatelstvo vybraných měst podle pohlaví a věku k 31. 12. 2018
  • Obyvatelstvo vybraných měst podle pohlaví a věku k 31. 12. 2017
  • Obyvatelstvo vybraných měst podle pohlaví a věku k 31. 12. 2016