Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2023

 

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až březnu letošního roku vyprodukováno 6,7 tisíc tun masa (bez masa drůbežího). Oproti stejnému období minulého roku je to o 279 tun masa méně – poklesla výroba vepřového masa, a to o 311 tun (celková produkce 5 841 tun). Objem produkce hovězího a telecího masa byl o 32 tun vyšší a dosáhl 886 tun.

V prvním čtvrtletí roku 2023 činil objem výroby masa (bez drůbežího) v Jihomoravském kraji celkem 6,7 tis. tun jatečné hmotnosti. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2022 je to o 4,0 % méně. V České republice bylo vyprodukováno 67,6 tis. tun masa (bez masa drůbežího). Kraj se tak na republikovém celku podílel 10,0 % a jeho výroba byla mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) pátá nejvyšší. Největším producentem byl Jihočeský kraj (12,9 tis. tun), nejméně masa se vyprodukovalo v Karlovarském kraji (0,2 tis. tun).

Graf 1 Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
Graf 1 Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů v 1. čtvrtletí 2023

Objem vyrobeného hovězího a telecího masa v Jihomoravském kraji ve sledovaném období meziročně vzrostl o 3,7 % na 886 tun. To je v porovnání s ostatními kraji šestý nejvyšší objem, svou produkcí zaujímal kraj 5,1 % republikového celku. Vepřové maso se na celkové výrobě masa v kraji podílelo nejvíce, jeho výroba dosáhla 5,8 tis. tun. Oproti loňskému prvnímu čtvrtletí však byla o 311 tun nižší, tj. o 5,1 %. Jihomoravský kraj je čtvrtým největším producentem vepřového masa a jeho podíl na republikové výrobě dosáhl v tomto období 11,7 %. V prvním čtvrtletí 2023 byly v kraji vyrobeny 2 tuny skopového a kozího masa.

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2023
Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2023

V letošních prvních třech měsících bylo v Jihomoravském kraji poraženo 2,7 tis. kusů skotu, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 114 kusů více (tj. o 4,4 %). Vzrostl počet porážek krav a býků, naopak jalovic a telat bylo poraženo méně. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 614,8 kg, což je o 2,9 kg méně než loni. Prasat bylo poraženo 63,6 tis. kusů, meziroční snížení tak činilo 3 392 kusů, tj. 5,1 %. Byl také zaznamenán mírný pokles jejich průměrné živé hmotnosti, a to o 0,4 kg. Zatímco v lednu až březnu minulého roku bylo poraženo jen 19 jehňat, letos jich bylo v tomto období poraženo 115 kusů, tedy šestkrát více. Naopak oproti porážce 30 kusů ovcí v prvním čtvrtletí 2022 se letos ve stejném období jejich počet snížil na 13 kusů.

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail:
zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 230

 

  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2023 (komentář v PDF)
  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2023 (tabulka v XLSX)
  • Související informace: