Ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

Služeb ubytovacích zařízení v Jihomoravském kraji využilo v roce 2019 přes 2,1 milionu hostů a strávili v nich přes 4,2 milionu nocí. Návštěvníci měli dispozici 45 tisíc lůžek, jejich využití však bylo přibližně 40%. V nabízených hotelových kapacitách má dominantní postavení krajské město Brno (7,6 tisíc lůžek v hotelích), nejvíce lůžek v penzionech (5,2 tisíc) nabízí okres Břeclav.

V roce 2019 nabízelo v Jihomoravském kraji své služby 857 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ)[1]. Návštěvníkům bylo k  dispozici 45 360 lůžek v 18 233 pokojích. Oproti roku 2013 se počet zařízení snížil o 15, zároveň s tím ubylo pokojů (- 31) a lůžek (- 714). Nejvíce ubytovacích kapacit ubylo v zařízeních hotelového typu. V hotelech*** (- 524 pokojů; - 1 139 lůžek) a hotelech** (- 236 pokojů; - 619 lůžek). Tento pokles však vykompenzoval nárůst počtu hotelů****, ve kterých v průběhu šesti let přibylo 2 994 lůžek v 1 429 pokojích. K poměrně významnému poklesu nabízených kapacit došlo také v turistických ubytovnách a ostatních HUZ, jako jsou např. rekreační nebo školicí zařízení podniků. Oproti roku 2013 se na jižní Moravě také rozšířil počet míst pro strany a karavany (+ 1 138 míst), a to především v kempech.

Tab. 1 Hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji v letech 2013 až 2019Tab. 1 Hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji v letech 2013 až 2019

V roce 2019 využilo služeb ubytovacích zařízení v Jihomoravském kraji přes 2,1 milionu hostů, kteří zde strávili přes 4,2 milionu nocí. Přes 60 % hostů bylo ubytováno v hotelech, a jak vyplývá z tab. 2, upřednostnili ubytování v hotelech vyšších kategorií. V hotelech s pěti a čtyřmi hvězdičkami došlo k nárůstu počtu hostů v roce 2019 oproti roku 2013 o téměř 433 tisíc osob, počet přenocování vzrostl bezmála o 700 tisíc. Tento jev souvisí i s navýšením disponibilních kapacit ubytovacích zařízení vyšších kategorií (tab. 1). O dvě třetiny se zvýšila návštěvnost penzionů (v nich počet lůžek vzrostl jen nepatrně) a o téměř třetinu vyšší byla návštěvnost kempů, ve kterých se sice snížil počet lůžek, ale výrazně se navýšil počet míst pro stany a karavany.

Pokoje v hotelech a penzionech na jižní Moravě byly v roce 2019 obsazeny na 41,7 % (29,6 % v roce 2013), čisté využití lůžek[2] se zvýšilo z 24,0 % v roce 2013 na 40,6 % v loňském roce.

Tab. 2 Návštěvnost HUZ v Jihomoravském kraji podle kategorie v letech 2013 až 2019Tab. 2 Návštěvnost HUZ v Jihomoravském kraji podle kategorie v letech 2013 až 2019

V rámci kraje je odlišné rozmístění ubytovacích zařízení jednotlivých kategorií[3]. Zatímco hotely dominuji v krajském městě Brně, kde tvoří polovinu všech brněnských HUZ, penziony na Břeclavsku představují dvě třetiny všech HUZ v tomto okrese. Téměř polovina krajského počtu lůžek v chatových osadách, turistických ubytovnách a kempech se nachází ve dvou okresech, a to v okresech Znojmo (především v okolí Vranovské přehrady) a Břeclav (kolem vodní nádrže Nové Mlýny). Více jak 70 % celkového počtu míst pro stany a karavany v kraji jsou dislokovány v okresech Brno-venkov (např. vodní nádrž Nové Mlýny, v katastru obce Pasohlávky), Blansko (např. rybník Olšovec nebo Suchý) a Znojmo (např. Vranovská přehrada). V okrese Vyškov se lůžka v kempech či místa pro stany a karavany nenabízí vůbec.

Tab. 3 Hromadná ubytovací zařízení podle okresů Jihomoravského kraje v roce 2019Tab. 3 Hromadná ubytovací zařízení podle okresů Jihomoravského kraje v roce 2019

Při pohledu na podrobnější územní strukturu na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) zjišťujeme nejvyšší absolutní počet HUZ na Znojemsku, za něj se řadí Brno a Mikulovsko. V počtu lůžek má prvenství Brno (12 991 lůžek), s velkým odstupem následuje Znojemsko (5 927), Břeclavsko (4 916) a Mikulovsko (3 757). Nejméně lůžek nabízí Bučovicko, ŽidlochovickoMoravskokrulovsko (všechny méně než 300 lůžek). Po přepočtu na 1 000 obyvatel pak jednoznačně před ostatními správními obvody vede Mikulovsko (186 lůžek na 1 000 obyvatel), následuje Břeclavsko a Pohořelicko s 82 lůžky. V počtu lůžek na 1 km2 převyšuje ostatní obvody krajské město s nabídkou 56 lůžek na 1 km2 své rozlohy, s odstupem pak Mikulovsko s 15 lůžky. V přepočtu na 1 000 obyvatel je počet lůžek v HUZ nejnižší na území SO ORP Šlapanice a Židlochovice, v přepočtu na 1 km2 rozlohy mají nejnižší ubytovací kapacity v SO ORP Moravský Krumlov a Bučovice.

Nabídku míst pro stany a karavany zajišťuje na jižní Moravě především Blanensko, Pohořelicko a Znojemsko (každé přes 1 000 míst), pět správních obvodů (Bučovice, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov a Židlochovice) na možnost využití tohoto druhu rekreačního ubytování není zaměřeno vůbec.

Graf 1 Lůžka v HUZ a místa pro stany a karavany podle SO ORP Jihomoravského kraje v roce 2019Graf 1 Lůžka v HUZ a místa pro stany a karavany podle SO ORP Jihomoravského kraje v roce 2019

Mezikrajské srovnání

V počtu ubytovacích zařízení (857) i v počtu lůžek (45 360) se Jihomoravský kraj řadí na 4. místo v mezikrajském srovnání. Podíl ubytovacích kapacit na jižní Moravě na republikovém celku činí 9,1 %, resp. 8,4 %. Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie má Jihomoravský kraj v republikovém porovnání nadprůměrné zastoupení hotelů a penzionů (v roce 2019 na úrovni 74,3 %; republikový průměr – 66,5 %). Nejvyšší podíl těchto kategorií HUZ je v Praze (78,2 %), pak následuje Karlovarský kraj s 76,9 %. Na druhém konci pomyslného žebříčku stojí Kraj Vysočina s 55,1 %. V Jihočeském kraji se nachází nejvíce kempů (134) a chatových osad (61).

V Jihomoravském kraji připadá na 1 000 obyvatel 38,1 lůžek, což je o 12,5 lůžek méně než činí republikový průměr a jižní Morava je touto hodnotou až 10. v pořadí mezi ostatním kraji republiky. Prvenství drží Karlovarský kraj se 116,4 lůžky v přepočtu na 1 000 obyvatel, nejméně vykazuje Středočeský kraj, pouze 25,5 lůžek.

Lepší postavení jižní Morava zaujímá v hustotě lůžek v území, kde hodnota 6,3 lůžek na 1 km2 jej řadí na 6. nejvyšší místo (republikový průměr činí 6,8 lůžek). Ještě lépe si vede v počtu míst, která jsou k dispozici pro stany a karavany, kde s počtem 5 983 takto nabízených ubytovacích kapacit zaujímá Jihomoravský kraj za Jihočeským krajem (13 876 míst) druhé místo. Od roku 2013 se počet míst na jihu Moravy zvýšil o 1 138, nejvyšší nárůst vykazuje Plzeňský kraj (+ 1 181 míst), největší pokles Kraj Vysočina (-1 071 míst).

Tab. 4 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů v roce 2019 Tab. 4 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů v roce 2019

V roce 2019 byla v České republice lůžka v ubytovacích zařízeních využita na 50,9 %. Nadprůměrně jsou lůžka využita pouze v hlavním městě Praze (67,8 %), Karlovarském kraji (56,7 %) a v Královéhradeckém kraji (51,4), v Kraji Vysočina nejsou nabízená lůžka využita ani ze třetiny. Jižní Morava s využitím lůžek na 40,6 % obsazuje „až“ 8. místo v mezikrajském porovnání.

Tab. 5 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle krajů v roce 2019 Tab. 5 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle krajů v roce 2019

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105

___________________________________________________

[1] Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

[2] Čisté využití lůžek se vypočítává jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů

[3] Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty s různým rozsahem požadovaných služeb (podle třídy). Motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji, který slouží především k přechodnému ubytování motoristů, jímž je umožněno parkování v bezprostřední blízkosti motelu. Botel je ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. Třída stanovuje požadavky na vybavení, úroveň a rozsah služeb spojených s ubytováním v ubytovacím zařízení. Hotel garni je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty. Zabezpečuje rozsah služeb jako hotel příslušné třídy, avšak s omezeným rozsahem stravování (pouze snídaně). Třída stanovuje požadavky na vybavení, úroveň a rozsah služeb spojených s ubytováním v ubytovacím zařízení. Pension je ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezenějším rozsahem a nižší úrovní společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotely. Kemp je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostů (stan, obytný přívěs apod.), případně i v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy apod.). Chatová osada je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů výhradně v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy). Turistická ubytovna je jednodušší ubytovací zařízení s větším počtem lůžek v ubytovacích místnostech. Ostatní hromadné ubytovací zařízení (splňující kapacitní ukazatele) jsou to např. léčebné lázně, rekreační zařízení podniků (odborových svazů), školicí střediska podniků (odborových svazů) a jiná ubytovací zařízení, která vyčleňují lůžkovou kapacitu pro cestovní ruch (např. domovy mládeže, vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny apod.).