Stavebnictví v roce 2019

 

Objem produkce realizovaný středními a velkými stavebními podniky se sídlem v Jihomoravském kraji v roce 2019 dosáhl celkové částky 21,5 mld. Kč a oproti předchozímu roku vzrostl o 17,7 %. Na tomto nárůstu se ve větší míře podílely inženýrské stavby. Počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně téměř nezměnil, vzrostla však jejich průměrná mzda, která překročila hranici 37 tisíc Kč.

V roce 2019 mělo na území Jihomoravského kraje sídlo 71 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno 9 tisíc osob. Počet zaměstnanců oproti předchozímu roku zůstal na téměř stejné úrovni (+ 59 osob), zatímco produktivita práce (vyjádřená jako přepočet objemu ZSV na 1 pracovníka) meziročně vzrostla o 16,9 %. O 8,5 % vzrostla také průměrná mzda pracovníků ve stavebnictví a dosáhla částky 37 490 Kč. I přesto je na jižní Moravě mzda stavařů o necelé 2 tisíce Kč pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví; oproti mzdám v hlavním městě Praze, ve kterém je mzda nejvyšší, je nižší dokonce o 9,2 tisíce Kč.

Základní stavební výroba (ZSV) ve výši 21,5 mld. Kč běžných cen zařadila Jihomoravský kraj v mezikrajském srovnání na 2. místo (prvenství drží hlavní město Praha s objemem ZSV 72,8 mld. Kč). Hodnota prací prováděných středními a velkými stavebními podniky na jižní Moravě meziročně vzrostla o 17,7 %. Vyšší nárůst zaznamenal pouze Plzeňský kraj (+ 25,6 %) a Olomoucký kraj (+19,4 %). V roce 2019 jihomoravské podniky realizovaly ve větší míře práce v oblasti inženýrského stavitelství (11,1 mld. Kč), o něco menší objem vykázalo pozemní stavitelství (9,0 mld. Kč). Vyšší meziroční nárůst vykázalo inženýrské stavitelství – o 28,3 %, objem pozemních prací vzrostl o 10,1 %. V mezikrajském porovnání se nejvyšší nárůst inženýrských staveb projevil v Olomouckém kraji (+ 52,6 %), největší zvýšení objemu ZSV v oblasti pozemního stavitelství vykazuje Plzeňský kraj (+ 28,2 %).

Tab. Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2019*)
(předběžné údaje)Tab. Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2019*)

Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105

 

  • Stavebnictví v Jihomoravském kraji v roce 2019 (komentář v PDF)
  • Stavebnictví v jihomoravském kraji v roce 2019 (tabulka v xlsx)