Stavebnictví v roce 2018

 

Objem produkce realizovaný středními a velkými stavebními podniky se sídlem v Jihomoravském kraji v roce 2018 dosáhl celkové částky 18,3 mld. Kč a oproti předchozímu roku vzrostl o více jak desetinu. Na tomto nárůstu se ve větší míře podílely inženýrské stavby. Počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně snížil, vzrostla však jejich průměrná mzda, která překročila hranici 34 tisíc Kč.

V roce 2018 mělo na území Jihomoravského kraje sídlo 71 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno 9 tisíc osob. Počet zaměstnanců oproti předchozímu roku poklesl o 3,8 % (353 osob), zatímco produktivita práce (vyjádřená jako přepočet objemu ZSV na 1 pracovníka) meziročně vzrostla o 14,5 %. Přibližně o desetinu se vzrostla také průměrná mzda pracovníků ve stavebnictví a dosáhla částky 34 561 Kč. I přesto je na jižní Moravě mzda stavařů o 2,6 tisíce Kč pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví; oproti mzdám v hlavním městě Praze, ve kterém je mzda nejvyšší, je nižší dokonce o 9,2 tisíce Kč.

Základní stavební výroba (ZSV) ve výši 18,3 mld. Kč běžných cen zařadila Jihomoravský kraj v mezikrajském srovnání na 2. místo (prvenství drží hlavní město Praha s objemem ZSV 63,1 mld. Kč). Hodnota prací prováděných středními a velkými stavebními podniky na jižní Moravě meziročně vzrostla o 10,2 %. V tuzemsku jihomoravské podniky v roce 2018 téměř ve stejné výši realizovaly práce jak v oblasti inženýrského stavitelství (8,6 mld. Kč), tak v oblasti pozemního stavitelství (8,2 mld. Kč). Vyšší meziroční nárůst vykázalo inženýrské stavitelství – o 14,2 %, objem pozemních prací vzrostl o 6,0 %. V mezikrajském porovnání se nejvyšší nárůst inženýrských staveb projevil v Ústeckém kraji (o 34,4 %), největší zvýšení objemu ZSV v oblasti pozemního stavitelství vykazuje Olomoucký kraj (o 120,9 %).

Tab. Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2018*)
(předběžné údaje)Tab. Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2018*)

Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105

  • Stavebnictví v Jihomoravském kraji v roce 2018 (komentář v PDF)