Stavebnictví v roce 2017

 

Objem produkce realizovaný středními a velkými stavebními podniky v Jihomoravském kraji v roce 2017 dosáhl celkové částky 16,6 mld. Kč a oproti předchozímu roku se téměř nezměnil. Zatímco v oblasti pozemního stavitelství došlo k meziročnímu nárůstu o 379 mil. Kč (o 5,1 %), objem inženýrských staveb byl o 153 mil. Kč (o 2,0 %) nižší než v roce 2016. Počet zaměstnanců těchto podniků zůstal shodný s předchozím obdobím, vzrostla však jejich průměrná mzda, která překročila hranici 31 tisíc Kč.

V roce 2017 mělo na území Jihomoravského kraje sídlo 76 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno téměř 9,4 tisíce osob. Počet zaměstnanců zůstal stejný jako v roce 2016 a také produktivita práce (vyjádřená jako přepočet objemu ZSV na 1 pracovníka) se meziročně téměř nezměnila (pokles o 0,1 procentního bodu). Naproti tomu mzda pracovníků ve stavebnictví se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila, a to o 2,0 %. V průměru stavbaři pobírali měsíčně 31 335 Kč, poprvé tak byla v Jihomoravském kraji překročena hranice 31 tisíc. I přesto je tato mzda o více než 3 tisíce Kč pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví.

Základní stavební výroba (ZSV) ve výši 16,6 mld. Kč běžných cen zařadila Jihomoravský kraj v mezikrajském srovnání na 2. místo (prvenství drží Hlavní město Praha s objemem ZSV 55,7 mld. Kč). Hodnota prací prováděných středními a velkými stavebními podniky na jižní Moravě meziročně nepatrně poklesla (o 0,1 %). V tuzemsku se v roce 2017 téměř ve stejné výši realizovaly práce jak v oblasti inženýrského stavitelství (7,6 mld. Kč), tak v oblasti pozemního stavitelství (7,7 mld. Kč). Tento poměr nekopíruje strukturu v celém hospodářství, na republikové úrovni připadá téměř 57 % objemu stavební produkce na inženýrské stavitelství. V Jihomoravském kraji se inženýrské stavby meziročně nevýrazně snížily, a to o 2,0 %, zatímco u pozemních staveb byl zaznamenán nárůst o 5,1 %.

Tab. Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2017*)
(předběžné údaje)

Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105