Stavebnictví v roce 2016

 

Objem produkce realizovaný středními a velkými stavebními podniky v Jihomoravském kraji v roce 2016 dosáhl celkové částky 16,6 mld. Kč a oproti předchozímu roku se snížil o více jak 20 %. Největší podíl na tom má propad v oblasti inženýrských staveb, kde se prostavělo o 3,8 mld. Kč méně, pozemní stavitelství zaznamenalo snížení o necelou 1 mld. Kč. Počet zaměstnanců těchto podniků zůstal téměř shodný s předchozím obdobím, vzrostla však jejich průměrná mzda, která překročila hranici 30 tisíc Kč.

V roce 2016 mělo na území Jihomoravského kraje sídlo 71 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno téměř 9,4 tisíce osob. Počet zaměstnanců se meziročně snížil přibližně o 220 osob, tj. o 2,3 %, ale produktivita práce (vyjádřená jako přepočet objemu ZSV na 1 pracovníka) se meziročně snížila daleko výrazněji, a to více jak pětinu. Naproti tomu mzda pracovníků ve stavebnictví se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila, a to o 2,7 %. V průměru stavbaři pobírali měsíčně 30 709 Kč, poprvé tak byla v Jihomoravském kraji překročena hranice 30 tisíc. I přesto je tato mzda o více než 2 tisíce Kč pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví.

Základní stavební výroba (ZSV) ve výši 16,6 mld. Kč běžných cen zařadila Jihomoravský kraj v mezikrajském srovnání na 2. místo (prvenství drží Hlavní město Praha s objemem ZSV 57,5 mld. Kč). Meziročně poklesla hodnota prací prováděných středními a velkými stavebními podniky na jižní Moravě o 22,1 %, což je nejméně od roku 2011. V roce 2016 se téměř ve stejné výši realizovaly práce jak oblasti inženýrského stavitelství (7,7 mld. Kč), tak v oblasti pozemního stavitelství (7,4 mld. Kč). Tento poměr nekopíruje strukturu v celém hospodářství, na republikové úrovni připadají téměř dvě třetiny objemu stavební produkce na inženýrské stavitelství. V Jihomoravském kraji se inženýrské stavby meziročně výrazně snížily, a to o 33,0 %, u pozemních staveb byl zaznamenán pokles o 11,5 %.

Tab. Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2016*)
(předběžné údaje)Tab. Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2016*)

Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105