Stavebnictví v roce 2015

 

Objem stavebních prací realizovaný stavebními podniky s 50 a více zaměstnanci se sídlem v Jihomoravském kraji se oproti roku 2014 zvýšil o 1,8 mld. Kč běžných cen. Zásluhu na tom má inženýrské stavitelství, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 28,2 %, u pozemního stavitelství byl zaznamenán pokles o 5,9 %. Zatímco se počet pracovníků ve stavebnictví meziročně snížil o 5,1 %, produktivita práce vzrostla o 14,9 %.

V roce 2015 mělo na území Jihomoravského kraje sídlo 74 velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno téměř 9,6 tisíce osob. Počet zaměstnanců se meziročně snížil přibližně o 500 osob, tj. o 5,1 %, přičemž produktivita práce (vyjádřená jako přepočet objemu ZSV na 1 pracovníka) se meziročně zvýšila o 14,9 %. Meziročně se také zvýšila, a to o 4,4 %, mzda pracovníků ve stavebnictví, v průměru pobírali měsíčně 29 900 Kč. K nárůstu mezd došlo ve všech krajích (od 1,0 % v Libereckém kraji po 8,5 % v Pardubickém kraji), naopak k nárůstu počtu zaměstnanců došlo pouze v Praze a v Kraji Vysočina. Největší meziroční snížení počtu zaměstnanců vykázaly stavební podniky v Královéhradeckém kraji.

Základní stavební výroba (ZSV) ve výši 21,3 mld. Kč běžných cen zařadila Jihomoravský kraj v mezikrajském srovnání na 2. místo. Prvenství drží Hlavní město Praha s objemem ZSV 66,6 mld. Kč. Více jak polovinu objemu stavebních prací v Jihomoravském kraji, a to 54,1 %, se realizuje v oblasti inženýrského stavitelství (11,5 mld. Kč b. c.), 39,0 % připadá na pozemní stavitelství (8,3 mld. Kč). Meziročně se hodnota stavebních prací jihomoravských podniků zvýšila o 9,0 %, přičemž k nárůstu došlo u inženýrského stavitelství (o 28,2 %), zatímco ZSV pozemního stavitelství poklesla o 5,9 %. Zvýšení realizovaných stavebních prací bylo zaznamenáno téměř ve všech krajích republiky, pouze v krajích Libereckém, Olomouckém a Karlovarském objem základní stavební výroby proti roku 2014 poklesl.

Tab. Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2015*)
(předběžné údaje)
Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2015

Graf Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském krajiZákladní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105