Stavební povolení v roce 2017

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji v roce 2017 vydaly 9 627 stavebních povolení, ve srovnání s rokem 2016 to byl pokles o 92 stavebních povolení. Předpokládaná hodnota loni povolených staveb vzrostla o 17,4 % na 36,6 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2017 vydáno 9 627 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet mezi všemi kraji, představující 11,4 % celku ČR. Proti roku 2016 se počet vydaných SP snížil o 92 povolení (pokles o 0,9%), což byl v mezikrajském srovnání 5. nejnižší pokles. Meziročně méně stavebních povolení bylo vydáno ještě v Libereckém kraji (o 1,9 %), Karlovarském kraji (o 2,9 %), Ústeckém kraji (o 4,4 %) a Hl. městě Praze (o 5,8 %), v ostatních krajích jejich počet vzrostl. Mezi okresy Jihomoravského kraje byl zaznamenán pokles v okresech Brno-město, Brno-venkov, Hodonín a Znojmo. Ve zbývajících okresech kraje se počet SP meziročně zvýšil, nejvyšší nárůst byl v okrese Břeclav (o 28,2 %).

Vydaná stavební povolení v roce 2017Vydaná stavební povolení v roce 2017

Orientační hodnota staveb, na které bylo v roce 2017 v kraji vydáno SP, dosáhla částky 36,6 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 2. nejvyšší hodnota, která představovala 10,4 % republikového celku. Oproti roku 2016 vzrostla o 5,4 mld. Kč (o 17,4 %). Meziroční pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán pouze v Jihočeském kraji (o 7,7 %).

Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíVydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v Brně-městě, a to 12,8 mld. Kč (35,0 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji. V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 7,3 mil. Kč.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2017Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2017

Kontakt:
Bc. Martina Nováková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: martina.novakova@czso.cz
tel.: 542 528 200