Stavební povolení v roce 2015

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji v roce 2015 vydaly 10 877 stavebních povolení, ve srovnání s rokem 2014 to byl nárůst o více než desetinu. Předpokládaná hodnota loni povolených staveb vzrostla o 1,1 % na více než 26 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2015 vydáno 10 877 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet mezi všemi kraji, představující 13,5 % celku ČR. Proti roku 2014 se počet vydaných SP zvýšil o 1 179 povolení, tj. o 12,2 %, což bylo v mezikrajském srovnání nejrychlejší tempo růstu. Mezi okresy Jihomoravského kraje byl zaznamenán nárůst v okresech Břeclav (o 71,7 %) a Znojmo (o 59,5 %). Ve zbývajících okresech kraje se počet SP meziročně snížil.

Vydaná stavební povolení v roce 2015Vydaná stavební povolení v roce 2015

Orientační hodnota staveb, na které bylo v roce 2015 v kraji vydáno SP, dosáhla částky 26,2 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 3. nejvyšší hodnota, která představovala 10,3 % republikového celku. Oproti roku 2014 vzrostla o 277 mil. Kč (o 1,1 %). Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v 7 krajích.

Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíVydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v Brně-městě – 9 343 mil. Kč (35,6 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 5 704 tis. Kč.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2015Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2015

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115