Stavební povolení v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v loňském roce 9 338 stavebních povolení. Oproti roku 2019 tak bylo vydáno o 6 povolení méně. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla o 8,4 % na 44,4 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 4,8 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2020 vydáno 9 338 stavebních povolení (SP). Meziročně došlo pouze k nepatrnému snížení. Mezi ostatními kraji si stále drží druhý nejvyšší počet. Nejvíce SP se vydalo ve Středočeském kraji (17 589) a naopak nejméně v kraji Karlovarském (2 267). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 10,9 %.

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno-venkov (2 556), na krajském celku měl tak okres 27,4% podíl. Naopak nejméně jich bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 820. Oproti roku 2019 byl pokles počtu vydaných SP v kraji zaznamenán u okresů Znojmo (-8,2 %) a Brno-město (-1,2 %), v ostatních okresech došlo k nárůstu. Největší relativní nárůst byl vykázán v okrese Hodonín, kde bylo oproti předchozímu roku vydáno o 6,6 % SP více.

Graf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v loňském roce v kraji vydána SP, dosáhla částky 44,4 mld. Kč. To je o 3,4 mld. Kč více než v roce 2019, tedy o 8,4 %. Hodnota představuje 11,4 % republikové hodnoty a v mezikrajském porovnání je druhá nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 47,3 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu povolených staveb vykázal kraj Karlovarský (7,2 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 2,7 mil. Kč ve Středočeském kraji po 12,6 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 4,8 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno-město, a to 16,5 mld. Kč. To představuje 37,1 % podíl na krajském celku. Nejnižší hodnota ve výši 3,0 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Blansko. Oproti roku 2019 vzrostla hodnota povolených staveb nejvýrazněji v okrese Vyškov (o 36,2 %). Naopak největší meziroční pokles byl zaznamenán v okrese Blansko, kde se hodnota snížila o 17,1 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 2,1 mil. Kč v okrese Znojmo po 10,9 mil. Kč v okrese Brno-město.

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 200