Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2023

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. čtvrtletí letošního roku 1 924 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2022 tak bylo vydáno o 473 povolení méně. Orientační hodnota letos povolených staveb vzrostla o 7,6 % na 15,2 mld. Kč.  Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 7,9 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až březnu roku 2023 vydáno 1 924 stavebních povolení (SP). Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet po kraji Středočeském (3 548 SP), nejméně SP bylo vydáno v kraji Karlovarském (503). Ve všech krajích byl zaznamenán meziroční pokles vydaných SP, největší pokles byl zaznamenán právě v Jihomoravském kraji, kde činil 19,7 %. K nejmenšímu poklesu počtu vydaných SP oproti stejnému období předchozího roku došlo v Karlovarském kraji (o 0,6 %). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 10,1 %.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí roku 2023
(předběžné údaje)
Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí roku 2023

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno‑venkov (507), na krajském celku měl tento okres 26,4% podíl. Naopak nejméně SP bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 159 (8,3% podíl). Meziroční pokles v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán u všech okresů, největší pokles byl v okrese Blansko (o 29,1 %), nejmenší pokles byl evidován v okrese Brno-město (o 4,0 %).

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v prvním čtvrtletí roku 2023 v kraji vydána SP, dosáhla částky 15,2 mld. Kč. To je o 1,1 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku, tedy zvýšení o 7,6 %. Hodnota staveb v Jihomoravském kraji představuje 11,5 % hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je druhá nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 18,8 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal kraj Karlovarský (1,8 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 2,9 mil. Kč v Jihočeském kraji do 20,1 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 7,9 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. čtvrtletí roku 2023
(předběžné údaje)
Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. čtvrtletí roku 2023

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno‑město, částka 5,0 mld. Kč činí 32,8% podíl z krajského celku. Nejnižší hodnota ve výši 1,0 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Znojmo a Vyškov. Orientační hodnota staveb vzrostla nejvýrazněji v okrese Břeclav, a to o 55,3 %. Nárůst byl zaznamenán také v okresech Blansko, Hodonín a Brno‑město. Nejvýraznější pokles byl v meziročním srovnání v okrese Vyškov, a to o 14,3 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 3,1 mil. Kč v okrese Znojmo do 14,8 mil. Kč v okrese Brno-město.

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail:
katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200