Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. čtvrtletí letošního roku celkem 1 901 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2023 tak bylo vydáno o 24 povolení méně. Orientační hodnota letos povolených staveb meziročně poklesla o 12,9 % na 13,2 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 7,0 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. čtvrtletí 2024 vydáno 1 901 stavebních povolení (SP). Mezi ostatními kraji to byl druhý nejvyšší počet po kraji Středočeském (3 297 SP), nejméně SP bylo vydáno v kraji Karlovarském (445). Ve všech krajích byl zaznamenán meziroční pokles vydaných SP, největší pokles byl v Plzeňském kraji, kde činil 21,7 %. Nejnižší meziroční pokles počtu vydaných SP byl ve Zlínském kraji (o 0,4 %), v Jihomoravském kraji byl pokles druhý nejnižší (o 1,2 %). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 11,0 %.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí 2024
(předběžné údaje)
Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí 2024

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno‑venkov (456), na krajském celku měl tento okres téměř čtvrtinový podíl. Naopak nejméně SP bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 152 (8,0% podíl). Meziročně vzrostl počet vydaných SP v kraji v okresech Blansko (o 28,9 %) a Břeclav (o 22,7 %). K největšímu poklesu došlo v okrese Hodonín (o 12,3 %).

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v 1. čtvrtletí 2024 v kraji vydána SP, dosáhla částky 13,2 mld. Kč. Je to o 2,0 mld. Kč méně než v 1. čtvrtletí 2023, tedy snížení o 12,9 %. Hodnota staveb v Jihomoravském kraji představuje 9,4 % hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je čtvrtá nejvyšší. V čele žebříčku, stejně jako u počtu vydaných SP, je Středočeský kraj s hodnotou 16,6 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal Pardubický kraj (2,9 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 3,3 mil. Kč v Pardubickém kraji do 20,1 mil. Kč v hl. m. Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 7,0 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji pátá nejvyšší částka.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. čtvrtletí 2024
(předběžné údaje)
Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. čtvrtletí 2024

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno‑město, částka 3,3 mld. Kč představuje 24,8 % podíl z krajského celku. Nejnižší hodnota ve výši 673 mil. Kč byla zaznamenána v okrese Hodonín, což byl zároveň i nejvýraznější meziroční pokles (o 52,9 %). Orientační hodnota staveb vzrostla nejvíce v okrese Znojmo, a to o 31,5 %. Nárůst byl zaznamenán ještě v okresech Vyškov a Břeclav. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 3,9 mil. Kč v okrese Hodonín do 10,2 mil. Kč v okrese Brno-město.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115