Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. čtvrtletí letošního roku 2 154 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2019 tak bylo vydáno o 66 povolení více. Orientační hodnota letos povolených staveb poklesla o 13,4 % na 9,3 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 4,3 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až březnu roku 2020 vydáno 2 154 stavebních povolení (SP). Meziroční nárůst tak činil 3,2 %. Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet, nejvíce SP se vydalo ve Středočeském kraji (4 067) a naopak nejméně v kraji Karlovarském (536). Nárůst počtu vydaných SP oproti 1. čtvrtletí předchozího roku byl zaznamenán ve všech krajích kromě hlavního města Prahy, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 11,1 %.

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno-venkov (632), na krajském celku měl tak okres 29,3% podíl. Naopak nejméně jich bylo vydáno v okrese Hodonín, a to 167. Meziroční pokles v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán u okresů Břeclav a Znojmo (o 1,8 %, resp. o 20,6 % SP méně), v ostatních okresech došlo k nárůstu. Nejvíce počet SP vzrostl v okrese Blansko, kde bylo oproti lednu až březnu předchozího roku vydáno o 80 SP více, tj. o 42,6 %.

Graf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v prvním čtvrtletí 2020 v kraji vydána SP, dosáhla částky 9,3 mld. Kč. To je o 1,4 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku, tedy o 13,4 %. Hodnota představuje přes desetinu hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je druhá nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 12,1 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal kraj Karlovarský (1,9 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 2,8 mil. Kč v Jihočeském kraji po 14,5 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 4,3 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno-venkov, a to 2,5 mld. Kč. To činí více než čtvrtinový podíl na krajském celku. Nejnižší hodnota ve výši 0,6 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Znojmo. Oproti loňskému 1. čtvrtletí vzrostla hodnota staveb nejvýrazněji v okrese Vyškov, a to o dvojnásobek. Naopak největší meziroční pokles byl zaznamenán v Brně-městě, kde se hodnota snížila téměř o polovinu. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 1,9 mil. Kč v okrese Znojmo po 8,8 mil. Kč v okrese Vyškov.

Kontakt:

Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
Tel.: 542 528 200