Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku 7 313 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2021 tak bylo vydáno o 75 povolení méně. Orientační hodnota letos povolených staveb vzrostla o 0,8 % na 42,0 mld. Kč.  Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 5,7 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až září roku 2022 vydáno 7 313 stavebních povolení (SP). Meziroční pokles tak činil 1,0 %. Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet po kraji Středočeském (12 712 SP), nejméně SP bylo vydáno v kraji Karlovarském (1 726). Nárůst počtu vydaných SP byl zaznamenán pouze v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji (o 2,8 %, resp. o 0,7 %). K největšímu poklesu počtu vydaných SP oproti stejnému období předchozího roku, došlo v Plzeňském kraji (o 11,7 %). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 11,2 %.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2022
(předběžné údaje)
Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno‑venkov (1 951), na krajském celku měl tento okres 26,7% podíl. Naopak nejméně SP bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 650. Meziroční pokles v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán u okresů  Blansko (o 7,2 %), Brno-město (o 12,0 %) a Břeclav (o 17,9 %), největší nárůst SP (o 25,0 %) zaznamenal okres Hodonín. 

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Orientační hodnota staveb, na které byla v prvním až třetím čtvrtletí 2022 v kraji vydána SP, dosáhla částky 42,0 mld. Kč. To je o 350 mil. Kč více než ve stejném období loňského roku, tedy zvýšení o 0,8 %. Hodnota staveb v Jihomoravském kraji představuje 11,0 % hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je druhá nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 52,3 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal kraj Karlovarský (8,0 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 2,9 mil. Kč v Jihočeském kraji do 18,1 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 5,7 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2022
(předběžné údaje)
Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno-město – částka 12,3 mld. Kč činí 29,2% podíl krajského celku. Zároveň však zde, jako v jediném okrese Jihomoravského kraje, došlo k meziročnímu poklesu hodnoty staveb, a to o 24,5 %. Nejnižší hodnota ve výši 3,3 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Blansko. Hodnota staveb vzrostla nejvýrazněji v okrese Hodonín, a to o 33,5 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 3,0 mil. Kč v okrese Znojmo do 10,8 mil. Kč v okrese Brno-město.

 

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200