Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku 7 033 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2019 tak bylo vydáno o 93 povolení více. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla o 12,6 % na 33,1 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 4,7 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až září roku 2020 vydáno 7 033 stavebních povolení (SP). Meziroční nárůst tak činil 1,3 %. Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet, nejvíce SP se vydalo ve Středočeském kraji (13 198) a naopak nejméně v kraji Karlovarském (1 684). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 10,9 %.

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno-venkov (1 945), na krajském celku měl tak okres 27,7% podíl. Naopak nejméně jich bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 608. Oproti stejnému období roku 2019 byl pokles počtu vydaných SP v kraji zaznamenán u okresů Vyškov (-4,7 %) a Znojmo (-4,2 %), v ostatních okresech došlo k nárůstu. Největší relativní nárůst byl vykázán v okrese Hodonín, kde bylo oproti lednu až září předchozího roku vydáno o 7,8 % SP více. 

Graf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v letošních prvních devíti měsících v kraji vydána SP, dosáhla částky 33,1 mld. Kč. To je o 3,7 mld. Kč více než loni ve stejném období, tedy o 12,6 %. Hodnota představuje 11,5 % republikové hodnoty a v mezikrajském porovnání je druhá nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 36,2 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu povolených staveb vykázal kraj Karlovarský (5,3 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 2,7 mil. Kč ve Středočeském kraji po 11,6 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 4,7 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno-město, a to 12,6 mld. Kč. To představuje 38,0% podíl na krajském celku. Nejnižší hodnota ve výši 2,0 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Blansko. Oproti 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku vzrostla hodnota letos povolených staveb nejvýrazněji v okrese Brno-město (o 37,4 %) a Hodonín (34,4 %). Naopak největší meziroční pokles byl zaznamenán v okrese Blansko, kde se hodnota snížila o více než pětinu. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 1,9 mil. Kč v okrese Znojmo po 10,9 mil. Kč v okrese Brno-město.

 

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
tel.: 542 528 200