Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. až 2. čtvrtletí letošního roku 4 927 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2021 tak bylo vydáno o 32 povolení více. Orientační hodnota letos povolených staveb vzrostla o 8,8 % na 28,7 mld. Kč.  Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 5,8 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až červnu roku 2022 vydáno 4 927 stavebních povolení (SP). Meziroční nárůst tak činil 0,7 %. Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet po kraji Středočeském (8 501 SP), nejméně SP bylo vydáno v kraji Karlovarském (1 132). Nejvyšší nárůst počtu SP byl zaznamenán v Jihočeském kraji, a to o 6,8 %. K největšímu poklesu počtu vydaných SP oproti stejnému období předchozího roku, došlo v kraji Vysočina (o 9,0 %). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 11,2 %.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2022
(předběžné údaje)
Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

 Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno-venkov (1 342), na krajském celku měl tento okres 27,2% podíl. Naopak nejméně jich bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 442. Meziroční nárůst v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán u všech okresů mimo Brno-město a okres Břeclav, nejvíce v okrese Hodonín (o 29,4 % SP),  pokles v okrese Brno-město a okrese Břeclav činil 14,7 %, resp. 17,4 %.

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíOrientační hodnota staveb, na které byla v prvním a druhém čtvrtletí 2022 v kraji vydána SP, dosáhla částky 28,7 mld. Kč. To je o 2,3 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku, tedy zvýšení o 8,8 %. Hodnota staveb v Jihomoravském kraji představuje 10,7 % hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je třetí nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 34,7 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal kraj Liberecký (6,2 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 2,8 mil. Kč v Jihočeském kraji do 21,3 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 5,8 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2022
(předběžné údaje)
Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno-město - částka 8,2 mld. Kč činí 28,6% podíl krajského celku. Zároveň však zde, jako v jediném okrese Jihomoravského kraje, došlo k meziročnímu poklesu hodnoty staveb, a to o 18,6 %. Nejnižší hodnota ve výši 2,4 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Znojmo. Přesto oproti loňskému 1. pololetí vzrostla hodnota staveb nejvýrazněji právě v tomto okrese, a to o 41,7 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 2,9 mil. Kč v okrese Znojmo do 11,6 mil. Kč v okrese Brno-město.

 

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 200