Stavební povolení v 1. čtvrtletí 2019

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019 vydaly 2 088 stavebních povolení, ve srovnání se stejným obdobím  roku 2018 to bylo o 77 stavebních povolení více. Předpokládaná hodnota letos povolených staveb meziročně vzrostla o 30,7 % na 10,8 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. čtvrtletí 2019 vydáno 2 088 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet vydaných SP mezi všemi kraji, představující 10,8 % celku ČR. Proti loňskému 1.  čtvrtletí se počet vydaných SP v Jihomoravském kraji zvýšil o 77 povolení (o 3,8 %), největší nárůst počtu SP byl v Ústeckém kraji (o 17,7 %), v kraji Karlovarském jejich počet meziročně poklesl o 3,4 %. Nejvyšší meziroční nárůst v Jihomoravském kraji byl zaznamenán v okrese Znojmo (o 37,2 %). Největší pokles byl v okrese Blansko (o 18,6 %).

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí 2019Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí 2019

Graf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které bylo v 1. čtvrtletí letošního roku v kraji vydáno SP, dosáhla částky 10,8 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 2. nejvyšší hodnota, která představovala 11,8 % republikového celku. Oproti 1. čtvrtletí loňského roku vzrostla o 2,5 mld. Kč (o 30,7 %). Největší pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v Karlovarském kraji (o 19,6 %), hodnota staveb poklesla ještě v dalších čtyřech krajích. Největší nárůst (o 53,3 %) byl v Libereckém kraji.

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v Brně-městě – 4,5 mld. Kč (41,8 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 13,0 mil. Kč.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. čtvrtletí 2019Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. čtvrtletí 2019

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115