Stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku 6 940 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2018 tak bylo vydáno o 522 povolení více. Orientační hodnota letos povolených staveb vzrostla o 16,5 % na 29,4 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až září 2019 vydáno 6 940 stavebních povolení (SP), což tvoří 10,8 % republikového celku a jedná se o 2. nejvyšší počet mezi ostatními kraji. Nejvíce SP se vydalo ve Středočeském kraji, naopak nejméně v kraji Karlovarském. Meziročně došlo v Jihomoravském kraji k 8,1% nárůstu, vydalo se tedy o 522 SP více než loni. Na počtu vydaných SP v kraji se nejvíce podílel okres Brno-venkov, a to 27,0 %. Počet vydaných SP vzrostl u všech okresů kraje s výjimkou Brna-města, nejvíce v okrese Znojmo (nárůst o více než třetinu).

Orientační hodnota staveb, na které byla v letošním 1. až 3. čtvrtletí vydána SP, meziročně vzrostla o 4,2 mld. Kč na 29,4 mld. Kč. Mezi kraji se jedná o 3. nejvyšší hodnotu (po Středočeském kraji a Hl. městě Praze), která představuje téměř desetinu hodnoty republikové. Nejnižší orientační hodnoty bylo dosaženo v Karlovarském kraji. V rámci okresů Jihomoravského kraje se hodnota staveb pohybovala od 2,1 mld. Kč v okrese Hodonín po 9,2 mld. Kč v Brně-městě, které se na krajské hodnotě podílí 31,2 %. Nejvýraznější nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v okrese Vyškov (o 55,2 %), naopak pokles v okrese Hodonín (o 2,4 %).

Průměrná hodnota na jedno SP dosáhla v Jihomoravském kraji 4,2 mil. Kč, což je o 303 tisíc Kč více než v loňském období. Nejvyšší průměrné hodnoty v kraji bylo dosaženo v okrese Brno-město, nejnižší v okrese Znojmo.

Graf  Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf  Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
Tel.: 542 528 200