Stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. pololetí 2019 celkem 4 515 stavebních povolení, ve srovnání se stejným obdobím  roku 2018 to bylo o 304 stavebních povolení více. Předpokládaná hodnota letos povolených staveb meziročně vzrostla téměř o pětinu na 19,9 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2019 vydáno 4 515 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet vydaných SP mezi všemi kraji, představující 10,7 % celku ČR. Proti loňskému 1.  pololetí se počet vydaných SP v Jihomoravském kraji zvýšil o 304 povolení (o 7,2 %). Největší nárůst počtu SP byl právě ve Středočeském kraji (o 10,6 %), v Hl. městě Praze, v jako jediném kraji, jejich počet meziročně poklesl o 7,4 %. Nejvyšší meziroční nárůst v Jihomoravském kraji byl zaznamenán v okrese Znojmo (o 36,9 %). Největší pokles byl v okrese Blansko (o 7,3 %).

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 2.  čtvrtletí 2019Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 2.  čtvrtletí 2019

Graf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které bylo v 1. pololetí letošního roku v kraji vydáno SP, dosáhla částky 19,9 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 2. nejvyšší hodnota, která představovala jednu desetinu republikového celku. Oproti 1. pololetí loňského roku vzrostla o 3,3 mld. Kč (o 19,7 %). Největší pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v Plzeňském kraji (o 22,0 %), hodnota staveb poklesla ještě v krajích Karlovarském a Královéhradeckém. Největší nárůst (o 43,7 %) byl v Libereckém kraji.

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v Brně-městě – 6,4 mld. Kč (32,3 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 8,8 mld. Kč.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2019Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115