Stavební povolení 1. čtvrtletí 2018

 

Od počátku letošního roku vydaly stavební úřady v Jihomoravském kraji 2 011 stavebních povolení, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 to byl pokles o 101 stavebních povolení. Předpokládaná hodnota letos povolených staveb meziročně poklesla o 16,4 % na 8,2 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. čtvrtletí 2018 vydáno 2 011 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet mezi všemi kraji, představující 11,1 % celku ČR. Proti stejnému období roku 2017 se počet vydaných SP snížil o 101 povolení (pokles o 4,8%). Meziročně nejméně stavebních povolení bylo vydáno v  Hl. městě Praze (o 30,6 %), v  krajích Libereckém, Jihočeském, Středočeském a Královéhradeckém jejich počet vzrostl. Mezi okresy Jihomoravského kraje byl zaznamenán pokles v okresech Brno-město, Brno-venkov, Hodonín a Vyškov. Ve zbývajících okresech kraje se počet SP meziročně zvýšil, nejvyšší nárůst byl v okrese Znojmo (o 8,2 %).

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí 2018Tab. 1Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí 2018

Orientační hodnota staveb, na které bylo v 1. čtvrtletí letošního roku v kraji vydáno SP, dosáhla částky 8,2 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 2. nejvyšší hodnota, která představovala 10,6 % republikového celku. Oproti 1. čtvrtletí roku 2017 poklesla o 1,6 mld. Kč (o 16,4 %). Nejvýraznější meziroční pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v Ústeckém kraji (o 66,9 %), nejvýraznější nárůst pak v kraji Jihočeském (o 32,8 %).

Graf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v Brně-městě – 2,9 mld. Kč (35,4 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 7,8 mil. Kč.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. čtvrtletí 2018Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. čtvrtletí 2018

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 200