Stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Za 1. pololetí letošního roku vydaly stavební úřady v Jihomoravském kraji 4 514 stavebních povolení, ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 to bylo méně jen o 9 stavebních povolení. Předpokládaná hodnota letos povolených staveb se však zvýšila o 44 % na 18,9 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2017 vydáno 4 514 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet mezi všemi kraji, představující 11,1 % celku ČR. Proti stejnému období 2016 se počet vydaných SP snížil jen o 9 povolení, tj. pokles o 0,2 %. Pokles byl zaznamenán v dalších čtyřech krajích, a to Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém a v Kraji Vysočina. Mezi okresy Jihomoravského kraje byl zaznamenán nejvyšší nárůst v okrese Břeclav (o 30,6 %), v okresech Brno-město, Brno-venkov a Znojmo se počet SP v porovnání s 1. pololetím roku 2016 snížil.

Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíVydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které bylo v 1. pololetí letošního roku v kraji vydáno SP, dosáhla částky 18,9 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 3. nejvyšší hodnota, která představovala 11,5 % republikového celku. Proti loňskému 1. pololetí se zvýšila o 5,8 mld. Kč. Meziroční pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán pouze v jednom kraji, a to v Jihočeském kraji.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2017Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v okrese Brno-město, a to 6,3 mld. Kč (33,3 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 7,6 mil. Kč.

Kontakt:
Bc. Martina Nováková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: martina.novakova@czso.cz
tel.: 542 528 200